tanımlı

listen to the pronunciation of tanımlı
Türkçe - İngilizce
described

Sami described Layla as a someone who was highly volatile. - Sami, Leyla'yı hayli dengesiz biri olarak tanımlıyordu.

Everyone described Layla as a saint. - Herkes Leyla'yı bir aziz olarak tanımlıyordu.

declared
(Bilgisayar) defined
defıned
tanım
definition

We need a clear definition for the concept of human rights. - İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.

Above all, logic requires precise definitions. - Her şeyden önce, mantık kesin tanımlar gerektirir.

tanım
description

The man answers the description. - Adam tanımlamaya uyuyor.

The man answered to the description. - Adam tanımlamaya uyuyordu.

tanım
illustration
pozitif tanımlı
positive definite
tanım
identification
tanım
account

Your account of the accident corresponds with the driver's. - Kaza tanımın sürücününkine uyuyor.

tanım
declaration
tanım
definition, description tarif
tanım
defınıtıon
Türkçe - Türkçe

tanımlı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

tanım
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
Tanım
tarif
tanımlı