take something in hand

listen to the pronunciation of take something in hand
take something in hand

  Heceleme

  take some·thing in Hand

  Türkçe nasıl söylenir

  teyk sʌmthîng în händ

  Telaffuz

  /ˈtāk ˈsəmᴛʜəɴɢ ən ˈhand/ /ˈteɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈhænd/