current appropriation

listen to the pronunciation of current appropriation
İngilizce - Türkçe
(Askeri) CARİ TAHSİSAT: Sözleşmeye bağlanma ve sarf maksadıyla o gün için elde bulunan bütçe ile ayrılmış tahsisat
(Askeri) cari tahsisat
current appropriation

  Heceleme

  cur·rent ap·pro·pri·a·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  kärınt ıprōprieyşın

  Telaffuz

  /ˈkärənt əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈkɑːrənt əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  tack