tahrik etme

listen to the pronunciation of tahrik etme
tahrik etme