tırtıl

listen to the pronunciation of tırtıl
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin kenarına çizilen zincir gibi çiçeklerden yapılan süs
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
Çevresinde kertikler bulunan ve işlenecek parça üzerine bastırılarak bu kertiklerin izini parçaya basmaya yarayan çelik disk
Yumurtadan çıkan kelebek kurtçuklarının ilk durumu
Palet
Maraş işi veya diğer elbise nakışlarında kullanılan altın, gümüş gereç
Pulların veya metal paraların kenarındaki kertikleri oluşturan çıkıntılardan her biri
Tankın her türlü arazide yol almasını sağlayan, her bir yanındaki tekerleklerini içine alan tırnaklı metal şerit, palet
Maraş işi veya diğer elbise nakışlarında kullanılan altın veya gümüş gereç
tırtıl çekme
Henüz yumuşak olan bir parçayı metal bir tırtılla süsleme
tırtıl