türbe

listen to the pronunciation of türbe
Türkçe - İngilizce
shrine

On New Year's Day, many people visit neighborhood shrines. - Yeni Yıl Günü, birçok kişi, çevre türbelerini ziyaret eder.

Many people visited the shrine where the saint lay buried. - Birçok insan, azizin gömüldüğü yerdeki türbeyi ziyaret etti.

mausoleum
tomb
sepulcher
(large, usually domed) tomb, turbeh, turbe
sepulchre

The whole earth is the sepulchre of famous men. - Tüm dünya ünlü insanların türbesidir.

tomb, mausoleum
starter
ruler
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Mezar üzerine yapılan yapı. Mezar. Ölmüş büyük zâta mahsus mezar
Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı
Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı: "Çekirge'de Hüdavendigâr türbesini ziyaret ettim."- A. Haşim
gurhane
türbe eriği
Gülgillerden, kırmızı, tatlı, küçük çekirdekli, etinden kolay sıyrılabilen bir erik çeşidi
türbe