törenle

listen to the pronunciation of törenle
Türkçe - İngilizce
in state
tören
ceremony

I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony. - Açılış törenine çok misafir davet etmeyi planlıyorum.

I'm going to be singing a cappella at a friend's wedding ceremony. - Bir arkadaşımın düğün töreninde capella söyleyeceğim.

törenle açmak
to inaugurate
törenle göreve getirmek
inaugurate
törenle kutlamak
solemnize
törenle tapınan kimse
ritualist
törenle yapılan
solemn
tören
spectacle
tören
service
tören
pageant
tören
pageantry
tören
celebration

Among the Uighurs, a Naming Celebration is held after a child is given a name. - Uygurlar arasında, isim verme töreni bir çocuğa isim verildikten sonra düzenlenir.

The parents will be invited to the school celebration. - Veliler okul törenine davet edilecek.

dini törenle ilgili
ceremonious
dini törenle ilgili
ceremonial
dinsel törenle ilgili
sacramental
tören
{i} exercise
tören
observance
tören
ceremony, ritual; rite
tören
{i} ceremonial
tören
{i} state
tören
ceremony, celebration merasim
tören
{i} formality
tören
{i} investiture
tören
solemnity
Türkçe - Türkçe

törenle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Tören
resim
TÖREN
(Hukuk) Merasim;anma,kutlama,eğlenme vb. nedenlerle yapılan toplantı ve toplantıda uyulan kurallar;kural;biçim
Tören
seremoni
Tören
merasim
tören
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim: "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı."- Ç. Altan
törenle