swith

listen to the pronunciation of swith
İngilizce - Türkçe
SWIFT
immediately
hemen

Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı. - I go into the store, and who do I see? An American friend, who immediately begins to tell me what has been going on with him since we last met.

Hızlı yazamadığım için mesajına hemen cevap veremiyorum. - I can't reply your message immediately, for I can't type fast.

immediately
derhal

Diğer sigarayı yaktı fakat onu derhal söndürdü. - He lit another cigarette, but immediately put it out.

Derhal bir ambulans geldi. - An ambulance arrived immediately.

immediately
den hemen sonra
hasten
{f} hızlandırmak
hasten
acele ettir/acele et
hasten
ivdirmek
hasten
aceleleştirmek
immediately
hemen,ıf.-den hemen sonra: prep.hemen
hasten
acele etmek
hasten
hemen söylemek
hasten
hız ver
immediately
bir an önce

Umarım durumu bir an önce düzeltirsin. - I hope you will correct the situation immediately.

hasten
{f} acele ettirmek
hasten
{f} iki ayağını bir pabuca sokmak
hasten
{f} telaşlandırmak
İngilizce - İngilizce
swith

    Etimoloji

    [ 'swith ] (adverb.) 13th century. From Middle English, from Old English swīþ (“strong, mighty, powerful, active, severe, violent”), from Proto-Germanic *swinþaz (“strong”), from Proto-Indo-European *swento- (“active, healthy”). Cognate with Old Saxon swīth, Middle High German swind (Modern German geschwind (“fast, quick, swift”)), Old Norse svinnr, Gothic

    Günün kelimesi

    scissile