suikast

listen to the pronunciation of suikast
Türkçe - İngilizce
assassination

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

assassination

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

assassination plot

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

assassination attempt

Despite the government's protection, he was the victim of an assassination attempt which killed him. - Devlet korumasına rağmen, onu öldüren bir suikast girişiminin kurbanı oldu.

murder attempt, assassination attempt, conspiracy; assassination
outrage
foul
murder attempt
plot

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

He was ignorant of the plot to assassinate him. - Ona suikast yapılacağı planından habersizdi.

complot
foul play
conspiratorial
conspiracy
assasination
plot

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

cabal
complot
assassinates
suikast girişimi
assassination attempt
suikast silahı
assault rifle
suikast yapmak
to assassinate
suikast girişiminde bulunmak
(Politika, Siyaset) attempt to assassinate
suikast planı
assassination plot
suikast tertipçisi
(Kanun) machinator
suikast tertipçisi
(Kanun) conjurator
suikast tertipçisi
(Kanun) coconspirator
suikâst düzenlemek
assassinate

Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor. - Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı.

suikâst hazırlamak
conspire
suikâst ile ilgili
conspiratorial
suikastlar
assassinations
Türkçe - Türkçe
Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme
Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma
Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma: "Bir nefes alayım derken iğrenç bir suikasta uğradım."- S. F. Abasıyanık
suikast