suikâst

listen to the pronunciation of suikâst
Türkçe - İngilizce
assassination

Despite the government's protection, he was the victim of an assassination attempt which killed him. - Devlet korumasına rağmen, onu öldüren bir suikast girişiminin kurbanı oldu.

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

assassination

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

assassination plot

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

assassination attempt

Despite the government's protection, he was the victim of an assassination attempt which killed him. - Devlet korumasına rağmen, onu öldüren bir suikast girişiminin kurbanı oldu.

murder attempt, assassination attempt, conspiracy; assassination
murder attempt
outrage
foul
conspiracy
conspiratorial
foul play
plot

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

complot
assasination
complot
plot

He was ignorant of the plot to assassinate him. - Ona suikast yapılacağı planından habersizdi.

The assassination plot failed. - Suikast komplosu başarısız oldu.

cabal
assassinates
suikast girişimi
assassination attempt
suikast silahı
assault rifle
suikast yapmak
to assassinate
suikast girişiminde bulunmak
(Politika, Siyaset) attempt to assassinate
suikast planı
assassination plot
suikast tertipçisi
(Kanun) conjurator
suikast tertipçisi
(Kanun) machinator
suikast tertipçisi
(Kanun) coconspirator
suikâst düzenlemek
assassinate

Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor. - Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı.

suikâst hazırlamak
conspire
suikâst ile ilgili
conspiratorial
suikastlar
assassinations
Türkçe - Türkçe
Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme
Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma
Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma: "Bir nefes alayım derken iğrenç bir suikasta uğradım."- S. F. Abasıyanık
suikâst