suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water

listen to the pronunciation of suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water
İngilizce - Türkçe

suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

drown
{f} suda boğulmak
drown
boğulmak

Çocuk boğulmak üzereydi. - The child came near being drowned.

Tom boğulmaktan kurtarıldı. - Tom was saved from drowning.

drown
(Osmanlıca) gark etmek
drown
(sesi) bastırmak
drown
(suda) boğulmak
drown
suyun altında bırakmak
drown
boğmak
drown
{f} dağıtmak
drown
bastırmak out ile gürültü ederek bir sesin işitilmesine engel olmak
drown
{f} suda boğmak
drown
batırmak
drown
boğma

Tom kendini boğmaya çalıştı. - Tom tried to drown himself.

Tom küvette kendini boğmaya çalıştı. - Tom tried to drown himself in the bathtub.

drown
drowned in tears iki gözü iki çeşme
drown
kapla/boğul/boğ
drown
{f} bastırmak
drown
drowned in sleep ağır uykuya dalmış
drown
su altında bırakmak
İngilizce - İngilizce
{f} drown
suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water