suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water

listen to the pronunciation of suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water
Englisch - Türkisch

Definition von suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water im Englisch Türkisch wörterbuch

drown
{f} suda boğulmak
drown
boğulmak

Çocuk boğulmak üzereydi. - The child came near being drowned.

Bütün yolcular boğulmaktan kurtarıldılar. - All the passengers were saved from drowning.

drown
(Osmanlıca) gark etmek
drown
(sesi) bastırmak
drown
(suda) boğulmak
drown
suyun altında bırakmak
drown
boğmak
drown
{f} dağıtmak
drown
bastırmak out ile gürültü ederek bir sesin işitilmesine engel olmak
drown
{f} suda boğmak
drown
batırmak
drown
boğma

Bir kadınla tartışmak suyu boğmaya çalışmak, ateşi yakmak, toprağı kazmak ya da havayı yakalamaya çalışmak gibidir. - Arguing with a woman is like trying to drown the water, burn the fire, dig the soil or catch the air.

Dan kendini boğmaya çalıştı. - Dan tried to drown himself.

drown
drowned in tears iki gözü iki çeşme
drown
kapla/boğul/boğ
drown
{f} bastırmak
drown
drowned in sleep ağır uykuya dalmış
drown
su altında bırakmak
Englisch - Englisch
{f} drown
suffocate in water; be suffocated by water; flood, inundate with water
Favoriten