boğmak

listen to the pronunciation of boğmak
Türkçe - İngilizce
choke
strangle

Sami used a horse rope to strangle Layla. - Sami, Leyla'yı boğmak için bir at ipi kullandı.

Sami threatened to strangle Layla. - Sami, Leyla'yı boğmakla tehdit etti.

strangulate
drown
suffocate
stifle
inundate
to choke, to throttle, to strangle, to smother; to suffocate, to stifle, to asphyxiate; to drown (in); to constrict by binding; to overwhelm (with), to inundate, to load, to heap
smother
burke
whelm
smother with
jugulate
glut
asphyxiate
overwhelm
throttle
muffle
drown in
stuff
damp
chokeoff
choketodeath
boğmak boğmak
prominently jointed; full of articulations
sesi boğmak
muffle
boğma
{i} strangulation
boğma
(Gıda) throttling
elektronik boğmak
(Bilgisayar) jam
sesi boğmak
mute
boğ
deaden
boğ
{f} strangled

Dan strangled Linda with a pillow case. - Dan, Linda'yı yastık kılıfıyla boğdu.

We know that Tom was strangled. - Biz Tom'un boğularak öldürüldüğünü biliyoruz.

boğ
suffocate

Tom suffocated Mary with a feather pillow. - Tom bir kuş tüyü yastıkla Mary'yi boğdu.

She suffocated him with a pillow. - O, onu bir yastıkla boğdu.

boğ
{f} strangling

Sami started strangling Layla. - Sami, Leyla'yı boğmaya başladı.

boğ
strangle

I didn't strangle him. - Onu boğmak istiyorum.

Tom couldn't quite bring himself to strangle Mary. - Tom Mary'yi boğazlamak için tamamen hazır değildi.

boğ
{f} choking

See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much. - Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever.

Let me go. You're choking me. - Bırak beni gideyim. Sen beni boğuyorsun.

boğ
asphyxiate
boğma
choke

Tom just tried to choke me. - Tom sadece beni boğmaya çalıştı.

boğma
{i} strangling

Sami started strangling Layla. - Sami, Leyla'yı boğmaya başladı.

boğma
choking

Tom grabbed Mary by the throat and started choking her. - Tom Mary'yi boğazından yakaladı ve onu boğmaya başladı.

yasa boğmak
laws strangle
aceleye boğmak
to do (something) hastily and carelessly
boğ
{f} throttle
boğ
scrag
boğ
choked

Tom grabbed Mary by the throat and choked her. - Tom Mary'yi boğazından yakaladı ve onu boğdu.

She choked him with her bare hands. - O, çıplak elleriyle onu boğdu.

boğma
choking, strangling, throttling, suffocating, or drowning (someone, an animal)
boğma
act of choking; strangulation; inundation; incarceration
boğma
drown

Tom tried to drown himself. - Tom kendini boğmaya çalıştı.

Tom tried to drown himself in the bathtub. - Tom küvette kendini boğmaya çalıştı.

boğma
{i} inundation
boğma
{i} incarceration
dara boğmak
to take advantage of (someone) when he/she is having a hard time
dumana boğmak
smoke out
gözyaşlarına boğmak
to reduce sb to tears
gürültüye getirmek/boğmak
1. to cause (something) to be lost in the confusion. 2. to get (something) by distraction or by taking advantage of a confusion
hafakanlar boğmak/basmak
to feel stifled, feel smothered
kötüye boğmak
slang to deceive, trick, cheat (someone)
lafa boğmak
to drown (a topic) in a flood of words
lafa boğmak
to sidetrack, to turn off
lakırdıya boğmak
to drown (a topic) in a flood of words
ortalığı gürültüye boğmak
kick up a shine
piyasayı boğmak
to glut the market
sevince boğmak
enrapture
suda boğmak
drown
söze boğmak
to drown (a subject) in a flood of words
öpücüklere boğmak
to smother with kisses
öpücüklere boğmak
smother with kisses
şakaya boğmak
to turn (something) into a joke
Türkçe - Türkçe
Bunaltmak
El, ip vb. ile bir şeyi çepeçevre sıkmak
Bir durumu başka bir durum yaratarak örtmeye çalışmak: "Zaten durumun vahametini sezen müdürle hoca, işi gürültüye boğmak için Atatürk'e müfredat programına dair bir şeyler anlatmaya başladılar."- H. Taner
Tamamıyla kaplamak, sarmak: "Ampulün kör ışığı, dükkânı alaca bir loşluğa boğmuştu."- M. Yesarî
Bir canlıyı, soluk almasına engel olarak öldürmek: "Zavallıyı az kalsın gırtlağından yakalayıp boğacaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bir durumu başka bir durum yaratarak örtmeye çalışmak
Motorlu taşıtlarda fazla yakıt, motoru çalışmaz duruma getirmek
Boğum yeri
Peşpeşe yapmak, bir kimseyi bir şeyin fazlasına eriştirmek veya uğratmak: "Güllü'nün boynuna sarılan Cemile, kadının hafif çilli, tombul yanaklarını öpücüklere boğdu."- O. Kemal
Silik bir duruma getirmek, bastırmak
Bunaltmak: "Daha sıcak basmamıştı; güneş henüz yakmıyor, hava daha boğuyordu."- R. H. Karay
Tamamıyla kaplamak, sarmak
Silik bir duruma getirmek, bastırmak: "Galiba bunları dinlememek, duymamak için konuşuyorum; seslerini boğmak, bastırmak için durmamacasına gevezelik ediyorum."- R. H. Karay
Gelişmesine engel olmak
Bir canlıyı, soluk almasına engel olarak öldürmek
Fazla yakıt, motoru çalışmaz duruma getirmek
Peşpeşe yapmak, bir kimseyi bir şeyin fazlasına eriştirmek veya uğratmak
Renkler uygun düşmemek
Uygun düşmemek
(Osmanlı Dönemi) ZE'T
(Osmanlı Dönemi) SE'T
(Osmanlı Dönemi) ZERD
(Osmanlı Dönemi) SE'B
(Osmanlı Dönemi) DE'Z
(Osmanlı Dönemi) ZEVT
boğ
Hediye, armağan, bahşiş
boğ
Sofra bezi
boğma
Boğmak işi
boğma
İncir, dut, kuru üzümün mayalandıktan sonra ilkel araçlarla damıtılmasıyla elde edilen, alkol derecesi düşük bir tür rakı
boğmak