submit, consent, obey

listen to the pronunciation of submit, consent, obey
İngilizce - Türkçe

submit, consent, obey teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comply
{f} with -e uymak, -e riayet etmek
comply
{f} razı olmak

Razı olmaktan mutlu olacağım. - I'll be happy to comply.

comply
baş eğmek
comply
(Tıp) uyunçlu
comply
(with ile) uymak
comply
uy
comply
with ile uymak
comply
{f} uymak
comply
(Mukavele) with ile uymak; itaat etmek
comply
{f} boyun eğmek
comply
comply uy
İngilizce - İngilizce
{f} comply
submit, consent, obey