straggle

listen to the pronunciation of straggle
İngilizce - Türkçe
{f} yoldan sapmak
düzensiz bir biçimde yayılmak
(türküm/sürü/bölük/vb.'den) arkada gitmek/yürümek
doğru yoldan sap
{f} dağılmak
stragglerarkada kalan kimse
(Askeri) KITADAN AYRI DÜŞMEK: Bir muharebe yürüyüşü veya harekat esnasında, kıtadan, izinsiz olarak ayrı düşmek veya uzaklaşmak
{f} dağınık olmak
{f} in/back (gruptaki çoğu kimse veya sürüdeki çoğu hayvan geldikten sonra) ayrı ayrı gelmek/dönmek
ayrıl/dağıl
{f} konudan sapmak
{f} sürüden ayrılmak
stragglydağınık
{f} (bir dal) (diğerlerinden ayrı ve
sürü veya bölükten ayrılıp dağınık gitmek
straggler
{i} gruptan/sürüden ayrılarak kendi başına kalmış kimse/hayvan
straggler
türkümden ayrılan kimse
straggler
başıboş hayvan
straggler
geride kalan
straggler
avare
straggler
sona kalan
straggler
sürüden ayrılan hayvan
straggler
dağınık yetişen bitki
straggler
dağılan şey
straggler
{i} birliğini kaybetmiş asker
straggler
(Askeri) DÖKÜNTÜ, SARKAN: Bariz bir amacı veya tayin edilmiş bir görevi olmaksızın birliklerinden, yürüyüş kolundan veya teşkillerinden ayrı düşmüş herhangi personel, araç, gemi veya uçaklar. Ayrıca bakınız: "line of drift"
straggler
gruptan ayrılan kimse
straggler
{i} ask. döküntü
straggling
avare
straggling
başıboş
straggling
dağınık
straggling
ayrıl/dağıl
straggly
{s} başıboş
straggly
{s} dağınık

Sabah saatin beşinde dağınık ve bakımsız olmamı umarım kimse önemsemez. - I hope nobody minds my being straggly and unkempt at five in the morning.

straggly
{s} seyrek
straggly
{s} avare
straggly
{s} geride kalan
İngilizce - İngilizce
To wander about; ramble
To spread at irregular intervals
To stray from the road, course or line of march

He straggled away from the crowd and went off on his own.

{v} to wander, ramble, rove, go astray
If a small quantity of things straggle over an area, they cover it in an uneven or untidy way. Her grey hair straggled in wisps about her face They were beyond the last straggling suburbs now
To be dispersed or separated; to occur at intervals
a wandering or disorderly grouping (of things or persons); "a straggle of outbuildings"; "a straggle of followers"
If people straggle somewhere, they move there slowly, in small groups with large, irregular gaps between them. They came straggling up the cliff road
go, come, or spread in a rambling or irregular way; "Branches straggling out quite far"
To wander from the direct course or way; to rove; to stray; to wander from the line of march or desert the line of battle; as, when troops are on the march, the men should not straggle
{f} fall behind, wander away from, stray from; ramble, wander; grow or spread out in an untidy or irregular fashion
To escape or stretch beyond proper limits, as the branches of a plant; to spread widely apart; to shoot too far or widely in growth
a wandering or disorderly grouping (of things or persons); "a straggle of outbuildings"; "a straggle of followers
wander from a direct or straight course
To wander at large; to roam idly about; to ramble
The act of straggling
straggler
One who straggles, or departs from the direct or proper course, or from the company to which he belongs
straggler
{n} one who quits his company, a rover
straggler
Something that shoots, or spreads out, beyond the rest, or too far; an exuberant growth
straggler
{i} one who falls behind, one who strays, one who wanders
straggler
someone who strays or falls behind
straggler
One who falls behind the rest
straggler
Something that stands alone or by itself
straggler
One who rambles without any settled direction
straggler
The stragglers are the people in a group who are moving more slowly or making less progress than the others. There were two stragglers twenty yards back. a person or animal that is behind the others in a group, because they are moving more slowly
straggler
A roving vagabond
straggler
One who straggles, or departs from the direct or proper course, or from the company to which he belongs; one who falls behind the rest; one who rambles without any settled direction
stragglers
plural of straggler
straggling
present participle of straggle
straggling
spreading out carelessly (as if wandering) in different directions; "sprawling handwriting"; "straggling branches"; "straggly hair"
straggling
from Straggle, v
straggly
growing or spreading sparsely or irregularly; "straggly ivy"
straggly
spreading out carelessly (as if wandering) in different directions; "sprawling handwriting"; "straggling branches"; "straggly hair"
straggly
{s} growing or spreading out in an untidy or irregular fashion
straggly
growing or spreading sparsely or irregularly; "straggly ivy
straggly
Spread around in a chaotic and disorganized manner
straggly
Straggly hair or a straggly plant is thin and grows or spreads out untidily in different directions. Her long fair hair was knotted and straggly. growing untidily and spreading out in different directions
straggle