i̇lgili olarak

listen to the pronunciation of i̇lgili olarak
Türkçe - İngilizce

i̇lgili olarak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ilgili olarak
concerning

There is a rule concerning the use of knives and forks. - Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır.

ilgili olarak
in concern with
ilgili ol
{f} appertaining to
ilgili ol
{f} care
ilgili olarak
connectedly
ahlâk kuralları ile ilgili olarak
casuistically
amca ile ilgili olarak
avuncularly
atomculuk ile ilgili olarak
atomistically
atomlarla ilgili olarak
atomistically
bitkibilim ile ilgili olarak
botanically
bununla ilgili olarak
hereof
fiil çekimiyle ilgili olarak
conjugationally
genetik olarak insan ırkının ıslahı ile ilgili
eugenic
hava ile ilgili olarak
atmospherically
ile ilgili olarak
in connection with sb/sth
ilgili olarak
with respect to
ilgili olarak
in respect of
ilgili olarak
pertinent
ilgili olarak
with respect

With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company. - Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir.

With respect to these letters, I think the best thing is to burn them. - Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır.

ilgili olarak
in connection with
kaza yetkisi ile ilgili olarak
jurisdictionally
klostrofobi ile ilgili olarak
claustrophobically
kuzey kutbuyla ilgili olarak
arctically
kır hayatıyla ilgili olarak
idyllically
kır hayatıyla ilgili olarak
bucolically
miras olarak kalma ile ilgili
reversionary
ortam ile ilgili olarak
atmospherically
solunum yoluyla ilgili olarak
bronchially
yurttaşlık ile ilgili olarak
civically
çapla ilgili olarak
diametrically
şehir ile ilgili olarak
civically
Türkçe - Türkçe
ilişkili
i̇lgili olarak