specific criteria that people must meet to receive service

listen to the pronunciation of specific criteria that people must meet to receive service
İngilizce - Türkçe

specific criteria that people must meet to receive service teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eligibility
özellik
eligibility
nitelik
eligibility
uygunluk
eligibility
seçilme niteliği
eligibility
{i} üstünlük
eligibility
{i} uygun olma
eligibility
(Mukavele) seçilme niteliği, uygunluk, yeterlik
eligibility
elverişlilik
eligibility
{i} ayrıcalık
İngilizce - İngilizce
eligibility
specific criteria that people must meet to receive service

  Heceleme

  spe·cif·ic cri·te·ri·a that peo·ple must meet to re·ceive ser·vice

  Türkçe nasıl söylenir

  spısîfîk kraytîriı dhıt pipıl mʌst mit tı risiv sırvıs

  Telaffuz

  /spəˈsəfək krīˈtərēə ᴛʜət ˈpēpəl ˈməst ˈmēt tə rēˈsēv ˈsərvəs/ /spəˈsɪfɪk kraɪˈtɪriːə ðət ˈpiːpəl ˈmʌst ˈmiːt tə riːˈsiːv ˈsɜrvəs/

  Günün kelimesi

  flammable