speak in riddles

listen to the pronunciation of speak in riddles
İngilizce - Türkçe

speak in riddles teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

riddle
bilmece

Bilmeceyi çözmeye çalışmanın faydası yok. - It is no use trying to solve the riddle.

Bilmecelerde hiç iyi olmadım. - I've never been good at riddles.

riddle
{f} bulmaca çözmek
riddle
{i} bulmaca

Bulmacayı çözmeye çalışalım. - Let's try to solve the riddle.

Onun planları bir bulmaca. - His plans are a riddle.

riddle
esrar
riddle
kalburlamak
riddle
kalburdan geçirmek
riddle
(with ile) delik deşik etmek
riddle
{f} elemek
riddle
{i} kalbur
riddle
{i} sır
riddle
{i} muamma

Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece. - Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.

riddle
{f} eleştirmek
riddle
{f} üstü kapalı konuşmak
riddle
kalburla elemek
İngilizce - İngilizce
riddle
speak in riddles

    Türkçe nasıl söylenir

    spik în rîdılz

    Telaffuz

    /ˈspēk ən ˈrədəlz/ /ˈspiːk ɪn ˈrɪdəlz/