something that restrains or prevents the growth of a plant

listen to the pronunciation of something that restrains or prevents the growth of a plant
İngilizce - Türkçe

something that restrains or prevents the growth of a plant teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inhibitor
(Denizbilim) ketleyici
inhibitor
(Askeri) kanalizör
inhibitor
yavaşlatıcı
inhibitor
inhibitör

Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir. - Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors.

inhibitor
menetme
inhibitor
{i} önleyici
inhibitor
(Tıp) Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen
inhibitor
engelleyici
inhibitor
(İnşaat) tutucu
inhibitor
(Askeri) KANALİZÖR, NEGATİF KANALİZÖR (HV.): Yanıcı sathı sınırlamak veya yanış fiiline istikamet vermek üzere katı bir yakıta tatbik edilmiş bir madde
inhibitor
{i} durdurucu
İngilizce - İngilizce
inhibitor
something that restrains or prevents the growth of a plant

  Heceleme

  some·thing that restrains or prevents the growth of a plant

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmthîng dhıt ristreynz ır privents dhi grōth ıv ı plänt

  Telaffuz

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət rēˈstrānz ər prēˈvents ᴛʜē ˈgrōᴛʜ əv ə ˈplant/ /ˈsʌmθɪŋ ðət riːˈstreɪnz ɜr priːˈvɛnts ðiː ˈɡroʊθ əv ə ˈplænt/

  Günün kelimesi

  copse