inhibitör

listen to the pronunciation of inhibitör
Türkçe - İngilizce
inhibitor

Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors. - Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir.

(Tıp) inhibitory
Türkçe - Türkçe
Depolanan benzinlerde gazlaşmayı, yağlama yağlarındaki renk değişmesini, türbin yakıtlarında korozyonun istenmeyen etkilerini önlemek veya geciktirmek gibi amaçlar için kullanılan, petrol ürünlerinde doğal olarak bulunan veya çok küçük oranlarda sonradan katılan bir madde
inhibitör