something that explains, makes understandable

listen to the pronunciation of something that explains, makes understandable
İngilizce - Türkçe

something that explains, makes understandable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

explanation
{i} izah

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

explanation
{i} açıklama

Açıklaman için teşekkürler. - Thank you for your explanation.

Tom'un açıklaması çok ayrıntılı. - Tom's explanation is very elaborate.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Açıklaması çok baştan savmaydı. Onu anlamadım. - His explanation was too sketchy. I didn't understand it.

Tom açıklamanı anlamış gibi görünmüyordu. - Tom didn't seem to understand your explanation.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
İngilizce - İngilizce
explanation

An explanation for each UFO sighting was easily found.

something that explains, makes understandable