something that explains, makes understandable

listen to the pronunciation of something that explains, makes understandable
Englisch - Türkisch

Definition von something that explains, makes understandable im Englisch Türkisch wörterbuch

explanation
{i} izah

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

explanation
{i} açıklama

Tom'un açıklaması çok ayrıntılı. - Tom's explanation is very elaborate.

Onun açıklamasını hatırlayamıyorum. - I can't remember his explanation.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

Açıklaman için teşekkürler. Bu, cümleyi doğru anlamaya yardımcı olur. - Thanks for your explanation. It helps to understand the sentence correctly.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
Englisch - Englisch
explanation

An explanation for each UFO sighting was easily found.

something that explains, makes understandable
Favoriten