someone who administers a test to determine your qualifications

listen to the pronunciation of someone who administers a test to determine your qualifications
İngilizce - Türkçe

someone who administers a test to determine your qualifications teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

examiner
{i} muayene eden kimse
examiner
ayırtman
examiner
mümeyyiz
tester
kontrol cihazı
tester
test görevlisi
examiner
(Tıp) Muayene yapan kimse
examiner
{i} huk. sorguya çeken kimse
examiner
{i} imtihan eden kimse
examiner
{i} sorgu hakimi
examiner
{i} sınavı yapan kimse
examiner
{i} müfettiş

Başvuru sahibi müfettişi olumlu olarak etkilemişti. - The applicant impressed the examiner favorably.

examiner
{i} sorgulayan kimse
examiner
{i} sınayan kimse
tester
{i} test eden kimse
tester
{i} deneme ürünü
tester
(isim) deneme ürünü, deneyen, test eden kimse, test cihazı, gölgelik, tente
tester
{i} tente
tester
{i} deneyen
İngilizce - İngilizce
tester
quizzer
examiner
someone who administers a test to determine your qualifications

  Heceleme

  some·one who administers a test to de·ter·mine your qualifications

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmwʌn hu ädmînîstırz ı test tı dıtırmın yôr kwälıfıkeyşınz

  Telaffuz

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o adˈmənəstərz ə ˈtest tə dəˈtərmən ˈyôr ˌkwäləfəˈkāsʜənz/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ædˈmɪnɪstɜrz ə ˈtɛst tə dəˈtɜrmən ˈjɔːr ˌkwɑːləfəˈkeɪʃənz/

  Günün kelimesi

  materfamilias