slush

listen to the pronunciation of slush
İngilizce - Türkçe
karlı
çamurlu
erimeye başlamış kar
(Askeri) namluyu temizlemek
(Askeri) namluyu yağlamak
yarı erimiş kar
sulu çamur
yağlı maddeyle kaplamak
(Askeri) NAMLUYU TEMİZLEMEK, NAMLUYU YAĞLAMAK: Bir silahın yiv ve setlerini, namlu içi temizleme mahlulü ile temizlemek veya namlusunu koruyucu yağ ile yağlamak
{i} aşırı duygusallık
makina yağlamasında kullanılan yağlı karışım
{i} kâğıt hamuru
{i} çamur
{i} yağ
{i} eriyen kar
{f} çamurda ilerlemek
beyaz kurşunl
{f} çalkalanmak
{i} değersiz şey
{i} makine yağı
{f} yağlamak [müh.]
{f} sıçratmak
yağlı yemek artıkları
beyaz kurşunla kireç karışımı makina boyası
{f} bulaştırmak
{f} suda yürümek
yağlı maddeyi sürmek
{i} sulu kar
abartmalı hissi söz veya yazı
sulu
yağlamak
cıvık kar
slush brush
(Askeri) namlu temizleme fırçası
slush brush
(Askeri) tomar
slush pump
çamur pompası
slush fund
Örtülü ödenek

Vali, örtülü ödenekteki parayı aldı. - The governor took the money out of a slush fund.

slush brush
(Askeri) TOMAR, HARBİ, NAMLU TEMİZLEME FIRÇASI: Bir silah namlusunun iç kısmına yağ veya temizlik maddesi sürmek için kullanılan ve bir çubuğa tespit edilmiş bulunan, yün ve keçe ile sarılı, silindir biçiminde, bir ağaç parçası
slush fund
rüşvet fonu
slush fund
rüşvet vermek için toplanan para
slush fund
rüşvet fonu, rüşvet olarak dağıtılmak üzere ayrılan fon
mud slush pump
(Askeri) sulu  çamur pompası
İngilizce - İngilizce
flavored shaved ice served as a drink
Liquid mud or mire
Half-melted snow

As the skiing season drew to an end, there was nothing but slush left on the piste.

A mixture of white lead and lime, with which the bright parts of machines, such as the connecting rods of steamboats, are painted to be preserved from oxidation
Snow or ice on the ground that has been reduced to a softy watery mixture by rain and/or warm temperatures
{f} splash with partially melted snow or mud; walk through slush; make wet splashing sounds; fill with mortar
flavored shaved ice
Slush is snow that has begun to melt and is therefore very wet and dirty. Becker's eyes were as cold and grey as the slush on the pavements outside
spill or splash copiously or clumsily; "slosh paint all over the walls"
The refuse grease and fat collected in cooking, especially on shipboard
{i} watery mud; partially melted snow; overly sentimental speech or writing, drivel
A mixture of snow and water; half-melted snow
make a splashing sound; "water was splashing on the floor"
To smear with slush or grease; as, to slush a mast
partially melted snow
Slush is snow or ice on the ground that has been reduced to a soft, watery mixture by rain and/or warm temperatures
To paint with a mixture of white lead and lime
A soft mixture of grease and other materials, used for lubrication
Soft mud
slutch
Slush Puppie
A non-alcoholic drink made of small ice crystals flavoured with syrup
slush fund
Money stored for illegal or dishonest purposes

CERN bestows slush fund on the LHC. Tale all pennies from the CERN space.

slush funds
plural form of slush fund
slush fund
A slush fund is a sum of money collected to pay for an illegal activity, especially in politics or business. He's accused of misusing $17.5 million from a secret government slush fund. an amount of money kept for dishonest purposes, especially in politics
slush fund
a fund for buying votes or bribing public officials
slush