sleep; especially, light sleep; sleep that is not deep or sound; repose

listen to the pronunciation of sleep; especially, light sleep; sleep that is not deep or sound; repose
İngilizce - Türkçe

sleep; especially, light sleep; sleep that is not deep or sound; repose teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slumber
{i} pinekleme
slumber
{f} uyukla
slumber
uyumak
slumber
uyku

O istemeden uykuya daldı. - He fell into a slumber inadvertently.

slumber
uyuklama
slumber
{i} uyku; hafif uyku
slumber
slumber away uyuyarak vakit kaybetmek
slumber
{f} uyuklamak
slumber
{f} pineklemek
slumber
uyuşuk ve hareketsiz halde olmak
slumber
{f} uyumak; hafif uyumak
slumber
uyuma
İngilizce - İngilizce
slumber
sleep; especially, light sleep; sleep that is not deep or sound; repose