since, because of, in the sense that

listen to the pronunciation of since, because of, in the sense that
İngilizce - Türkçe

since, because of, in the sense that teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in that
-diğinden, -diğinden dolayı; çünkü; -diğine göre, mademki, madem
in that
bakımından

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

İnsan oğlu konuşma kabiliyeti bakımından hayvanlardan farklıdır. - Man is different from animals in that he has the faculty of speech.

in that
yönüyle
in that
diği için
in that
mademki
in that
-diğinden
in that
şu bakımdan ki
in that
-diğinden dolayı
in that
çünkü
İngilizce - İngilizce
in that
since, because of, in the sense that