simple past tense and past participle of hackney

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of hackney
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of hackney teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
hackneyed
çok yinelenmiş
hackneyed
basmakalıp

Kötü bir yazarın masalları basmakalıp ifadelerle doludur. - A bad writer's prose is full of hackneyed phrases.

hackneyed
eskimiş
hackneyed
(söz) bayat
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
hackneyed
günlük
hackneyed
{s} beylik
hackneyed
harcıa1em
hackneyed
{s} sıradan
hackneyed
dile düşmüş
hackneyed
{s} kaşarlanmış
hackneyed
{s} basmakalıp, klişe, bayat
hackneyed
{s} adi
İngilizce - İngilizce
hackneyed
simple past tense and past participle of hackney