simple past tense and past participle of finish

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of finish
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of finish teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

finished
bitmiş

İşini yarım bitmiş bırakma. - Don't leave your work half finished.

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

finished
tamamlanmış

Çalışmanın Tom'a ait bölümü tamamlanmış değil. - Tom's part of the work isn't finished.

finished
{s} tamam

Tom dondurucudaki dondurmayı tamamen bitirdi. - Tom finished off the ice cream that was in the freezer.

Ben yemeği tamamen bitirmedim. - I haven't quite finished eating.

finished
(Bilgisayar) tamamlandı

İşim zaten 15 Ocak'ta tamamlandı. - My work was already finished on January 15th.

Araştırma tamamlandı mı? - The research is finished?

finished
mafiş
finished
(Bilgisayar) bitenler
finished
(Bilgisayar) bitirildi

İşin dörtte üçü bitirildi. - Three-quarters of the work was finished.

Ev ödevi bitirildikten sonra, Tom yatmaya gitti. - His homework having been finished, Tom went to bed.

finished
taşlanmış
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
finished
tam

Onlar seksen millik yolculuğu tamamladılar. - They finished eighty miles' journey.

Tom dondurucudaki dondurmayı tamamen bitirdi. - Tom finished eating all the ice cream that was in the freezer.

finished
tükenmiş
finished
bitik
finished
bitirilmiş

Resim onun tarafından zaten bitirilmişti. - The picture has already been finished by him.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
finished
bitir

İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım. - Having finished my work, I left the office.

Raporu yazmayı bitirdim. - I finished writing the report.

finished
{s} cilalı
finished
(sıfat) bitmiş, cilalı, sona ermiş, tamam, tamamlanmış, hazır, işlenmiş, tükenmiş, mükemmel
finished
{s} işlenmiş
finished
{s} hazır

Yolculuk için hazırlıklarını tamamladın mı? - Have you finished your preparations for the trip?

Hazırlanmayı henüz bitirdin mi? - Have you finished packing yet?

finished
{s} mükemmel
İngilizce - İngilizce
finished

He finished the cabinet with two more layers of polyurethane.

simple past tense and past participle of finish