simple past tense and past participle of crowd

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of crowd
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of crowd teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crowded
kalabalık

Newport gibi, deniz kenarındaki tatil köyleri yaz aylarında çok kalabalıktır. - Seaside resorts, such as Newport, are very crowded in summer.

Tren o kadar kalabalıktı ki ben bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldım. - The train was so crowded that I had to keep standing all the way.

crowded
kalabalık (yer)
crowded
tıkış tıkış/kalabalık
crowded
kalabalık,v.toplan: adj.kalabalık
crowded
x sıkıştır/toplan/doldur
crowded
toplanmış (bir yere)
crowded
mahşeri
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
crowded
tıkış tıkış
crowded
dopdolu
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
crowded
{f} toplan

Kalabalık caddede sıradan bir toplantı yaptık. - We had a casual meeting on the crowded street.

İnsanlar yaralı adamın etrafına toplandılar fakat doktor olay yerine yaklaştığında ona yol verdiler. - The people crowded round the injured man, but they made way for the doctor when he reached the scene of the accident.

crowded
{s} dolu

Hangi otoyola karar verirsen ver, arabalarla ve kamyonlarla dolu olacaktır. - Whichever highway you decide on, it will be crowded with cars and trucks.

Cadde insanlarla doluydu. - The street was crowded with people.

crowded
{s} olaylı
crowded
{s} sıkışık
İngilizce - İngilizce
crowded
simple past tense and past participle of crowd