simge

listen to the pronunciation of simge
Türkçe - İngilizce
sign
(isim) Symbol

In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira. - Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.

This symbol stands for strength and integrity. - Bu sembol, direnç ve bütünlüğü simgeliyor.

token

Tom bought an eternity ring for Mary, as a token of his undying love for her. - Tom ona duyduğu ölümsüz aşkın bir simgesi olarak Mary'ye bir sonsuzluk yüzüğü satın aldı.

specimen
emblem

This deed became one of the most emblematic milestones of the Revolution. - Bu başarı, devrimin en simgesel kilometre taşlarından biri oldu.

(Bilgisayar) sym

The dove symbolizes peace. - Güvercin barışı simgeler.

The hammer and sickle symbolizes communism. - Çekiç ve orak komünizmi simgeler.

representment
personification
(Matematik) notation
image

The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century. - Dünyanın Ay'dan görünümü, 20. yüzyılın simgesel görüntülerinden biridir.

representation
attribute
type
symbol, emblem, attribute, byword, personification sembol
exemplar
icon , symbol
ensign
embodiment
epitome
icon

This bridge has become our national icon. - Bu köprü bizim milli simgemiz oldu.

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

logo
soul
byword
blazon
simge adı
(Bilgisayar) icon name
simge boyutu
(Bilgisayar) icon size
simge değiştir
(Bilgisayar) change icon
simge dosyaları
(Bilgisayar) icon files
simge durumuna getirmek
minimize
simge durumuna küçült
(Bilgisayar) minimize
simge durumuna küçültme
(Bilgisayar) minimize
simge düzenle
(Bilgisayar) arrange icons
simge listesi
(Bilgisayar) icon list
simge olarak
(Bilgisayar) as icon
simge yazısı
(Bilgisayar) caption
simge yolu
(Bilgisayar) icon path
simge alanı
(Bilgisayar) symbol field
simge başlığı
(Bilgisayar) icon title
simge biçimi
(Bilgisayar) symbol format
simge değeri
symbol value
simge dizelgesi
(Bilgisayar,Teknik) symbol list
simge dizgisi
symbol string
simge dizilimi
(Bilgisayar) symbol string
simge dosya adı
(Bilgisayar) icon filename
simge durumuna küçültmek
(Bilgisayar) iconify
simge durumunda başlat
(Bilgisayar) start minimized
simge durumunda çalıştır
(Bilgisayar) run minimized
simge görünümü
(Bilgisayar) icon view
simge gözatıcısı
(Bilgisayar) icon browser
simge harfi
(Bilgisayar) icon letter
simge ile göster
(Bilgisayar) display as icon
simge ile temsil edilmek
emblematize
simge ile temsil etmek
emblematize
simge ile temsil etmek
emblematise
simge için gözat
(Bilgisayar) browse for icon
simge katarı
symbol string
simge kütüğü
token file
simge listesi
symbol list
simge olarak görüntüle
(Bilgisayar) display as icon
simge olarak göster
(Bilgisayar) display as icon
simge paleti
(Bilgisayar) symbol palette
simge panosu
(Bilgisayar) symbol panel
simge seçenekleri
(Bilgisayar) icon options
simge tablosu
symbol table
simge takımı
(Bilgisayar) symbol set
simge yazı tipi
(Bilgisayar) symbol font
simge yeri
(Bilgisayar) icon placement
simge yok
(Bilgisayar) no symbol
simge çizelgesi
(Bilgisayar,Teknik) symbol table
simge çubuk modu
(Bilgisayar) icon bar mode
simge çubuğu
(Bilgisayar) icon bar
simge çubuğu modu
(Bilgisayar) icon bar mode
alt-simge
(Bilgisayar) sub-symbol
simgeler
tokens
simgeler
(Bilgisayar) icons
yuvarlak simge
roundel
simgeler
symbols
açıklayıcı simge
annotation symbol
bileşik simge
composite symbol
cebirsel simge
algebraic symbol
değişken simge
variable symbol
erken simge gönderme
(Bilgisayar) early token release
gizli simge
hieroglyphics
karma simge
(Bilgisayar,Teknik) composite symbol
kimyasal simge
chemical symbol
mantıksal simge
logical symbol
normal simge
(Bilgisayar) normal icon
robot simge durumuna küçült
(Bilgisayar) robotz minimize
sayı sistemindeki temel simge
radix
soluk simge
(Bilgisayar) dimmed icon
soyut simge
abstract symbol
yunan/simge
(Bilgisayar) greek/symbol
yöneysel simge kümesi
vector symbol set(VSS)
Türkçe - Türkçe
Sembol
timsal
remiz
remz
simge