sihir

listen to the pronunciation of sihir
Türkçe - İngilizce
sorcery
magic

The girl vanished like magic. - Kız, sihir gibi kayboldu.

I was aware of the trick in this magic. - Bu sihirbazlıktaki hileyi fark ettim.

thaumaturgy
theurgy
magic; sorcery; witchcraft
glamour [Brit.]
glamor
magic, charm, magical influence or power
charm
spell
witchery
enchantment
conjuration
sortilege
fascination
magic, spell; sorcery, witchcraft büyü
incantation
allure
witching
sorcerer

He's a powerful sorcerer. - O güçlü bir sihirbaz.

{i} glamour
sihir yapmak
practise sorcery
sihir yapmak
cast a spell
sihir gibi
necromantic
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) büyü, büyücülük; büyü kadar tesirli olan şey
Büyü, bağı
sihir