si̇vi̇l

listen to the pronunciation of si̇vi̇l
Türkçe - İngilizce

si̇vi̇l teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sivil
civil

Thousands of soldiers and civilians were dying. - Binlerce asker ve sivil ölüyorlardı.

Four soldiers and twelve civilians were killed. - Dört asker ve on iki sivil öldürüldü.

sivil
civilian

Thousands of soldiers and civilians were dying. - Binlerce asker ve sivil ölüyorlardı.

Four soldiers and twelve civilians were killed. - Dört asker ve on iki sivil öldürüldü.

sivil
in mufti
sivil
bare
sivil
naked
sivil
in civvies
sivil
civilian; in civilian clothes, in civvies, in mufti; naked, bare; civilian
sivil
plainclothes policeman
sivil
(a) civilian
sivil
civilian; not military; not wearing a uniform
sivil
(Hukuk) civil, non-governmental
sivil
dressed in civilian clothes, in civilian clothes, in mufti
sivil
(Konuşma Dili) stark naked, buck naked
sivil
unmilitary
sivil
secular
sivil kimse
citizen
sivil haklar
(Politika, Siyaset) civil rights
sivil toplum kuruluşu
non governmental organization
sivil anayasa
(Kanun) civil constitution
sivil asker işbirliği
(Askeri) civil military cooperation
sivil ayaklanma
(Askeri) civil disturbance
sivil din
(Pisikoloji, Ruhbilim) civil religion
sivil enterne
(Askeri) civilian internee
sivil halk
civil society
sivil halk
civilians
sivil havacılık
private flying
sivil havacılık otoritesi
(Havacılık) civil aviation authority
sivil ikmal maddeleri
(Askeri) civilian supplies
sivil inşaat işleri
(Askeri) civil works
sivil itaatsizlik
civil disorder
sivil işler
(Askeri) civil affairs
sivil memur
(Askeri) civil servant
sivil mimari
(Mimarlık) civil architecture
sivil mimarlık
civil architecture
sivil nüfus
civilian population
sivil personel
civilian personnel
sivil radyo yayın bandı
citizens band radio
sivil savunma
civil derence
sivil savunma
(Politika, Siyaset) civil protection
sivil savunma teşkilatı
(Askeri) civil defence organization
sivil servis
(Politika, Siyaset) civil service
sivil toplum
social society
sivil toplum
civilians
sivil toplum
civilian population
sivil toplum kuruluşları
non-governmental organisation
sivil toplum kuruluşları
nongovernmental organizations
sivil toplum kuruluşları
(Ticaret) non-profit organisations
sivil toplum kuruluşu
(Askeri) non-governmental organization
sivil toplum kuruluşu
(Askeri) civil society organization
sivil toplum kuruluşu
ngo
sivil toplum örgütleri
(Ticaret) non-governmental organization
sivil toplum örgütleri
non-governmental organizations
sivil toplum örgütleri
(Askeri) non-governmental organisations
sivil toplum örgütü
(Politika, Siyaset) non-governmental organisation
sivil toplum örgütü
(Politika, Siyaset) non-governmental organization
sivil uçak
(Askeri) commercial aircraft
sivil itaatsizlik
Civil resistance
sivil itaatsizlik
Civil disobedience
sivil toplum
Civil society
sivil toplum kuruluşu
Non-governmental organization (NGO)
sivil toplum örgütü
Non-governmental organization (NGO)
Silahlı Kuvvetler Sivil Personel Sağlık Hizmetleri Programı
(Askeri) Civilian Health and Medical Program for the Uniformed Services
Sivil Hava Devriyesi; sivil kadro artırımı programı; muharebe hava Devriyesi; ko
(Askeri) Civil Air Patrol; civil augmentation program; combat air Patrol; configuration and alarm panel; Consolidated Appeals Process (UN); crisis action planning
Sivil Havacılık Koordinasyon Bürosu (NATO)
(Askeri) Bureau of Coordination of Civil Aircraft (NATO)
Sivil İşler Komutanlığı
(Askeri) Civil Affairs command
sivil ambargo
(Politika, Siyaset) civil embargo
sivil asker desteği
(Askeri) civil military support
sivil asker koordinasyonu
(Havacılık) civil military coordination
sivil dava
(Kanun) civil claim
sivil demokrasi
civil democracy
sivil dernekler
citizens' associations
sivil direniş
civil relife
sivil elbise
civvies
sivil elbise
civilian clothes
sivil enterne; istihbarata karşı koyma
(Askeri) civilian internee; counterintelligence
sivil girişim
(Politika, Siyaset) civil initiative
sivil giyim
(Askeri) civilian clothing
sivil giyinmek
dress in civilian clothes
sivil giyinmek
(asker) to dress in civilian clothes, to wear civvies; (polis) to dress in plain clothes
sivil giyinmek
dress in plain clothes
sivil görünümlü savaş gemisi
Q boat
sivil görünümlü savaş gemisi
Q ship
sivil haberler
(Askeri) civil information
sivil hak
(Politika, Siyaset) civil right

The fight for civil rights in the United States started in 1954, when the government said school had to be open to everyone. - Amerika Birleşik Devletlerinde sivil haklar için mücadele 1954 yılında başladı, hükümetin herkese okul açılmak zorunda olduğunu söylediğinde.

African Americans demonstrated for civil rights. - Afrikalı Amerikalılar sivil haklar için gösteri yaptılar.

sivil halk
civilian population
sivil halka ikmal hizmeti
(Askeri) civilian supply
sivil halka yardım maddeleri
(Askeri) civilian aid
sivil harbe hazırlık
(Askeri) civilian preparedness for war
sivil hareketler
social movements
sivil hava araçları
(Hukuk) civil aircrafts
sivil hava devriyesi
(Askeri) civil air patrol
sivil hava trafiği
(Askeri) civil aviation traffic
sivil havaalanı
civil airport
sivil havacılık
civil aviation
sivil havacılık bakanlığı
Ministry of Aviation
sivil havacılık kurulu
civil aeronautics board
sivil hayat
civilian life
sivil hayatta
(deyim) in civvy street
sivil hizmet
civil duty
sivil hizmetler komisyonu
(Askeri) civil service commission
sivil ihtiyatlar hava filosu
(Askeri) civil reserve air fleet
sivil ihtiyaçlar
(Askeri) civil requirements
sivil insiyatif
(Politika, Siyaset) civil initiative
sivil işgücü
(Ticaret) civilian labor force
sivil işler anlaşması
(Askeri) civil affairs agreement
sivil işler birliği
(Askeri) civil affairs unit
sivil işler grubu; müşterek adres grubu
(Askeri) civil affairs group; collective address group
sivil işler tahsisatı
(Askeri) civil appropriation
sivil kamu hizmetleri
civil service
sivil kanunları uygulama dairesi
(Askeri) civilian law enforcement agency
sivil kargo gemisi
(Askeri) commercial cargo ship
sivil katılım
(Politika, Siyaset) civil participation
sivil kayıplar
civilian casualties
sivil kişilerin denetimi
(Hukuk) civilian control
sivil kolluk kuvvetlerine askeri destek
(Askeri) military support to civilian law enforcement agencies
sivil kuruluş
civil institution
sivil kuruluş
non-governmental establishment
sivil kıyafet
(Askeri) civilian informal
sivil kıyafet
plain clothes
sivil mahkemece mahkumiyet
(Askeri) conviction by civil court
sivil mahkemede açılan dava
(Kanun) civil claim
sivil makamlar
(Askeri) civil authorities
sivil makamlara askeri destek
(Askeri) military support to civil authorities
sivil makamlara askeri yardım
(Askeri) military assistance to civil authorities
sivil memurlar şubesi
(Askeri) civilian personnel division
sivil müstahdem
(Askeri) camp retainer
sivil nükleer güç
(Askeri) civil nuclear power
sivil otorite
civil authority
sivil personel dairesi
(Askeri) civilian personnel office
sivil personel el kitabı
(Askeri) civilian personnel manual
sivil personel enterne kampı
(Askeri) civilian internee camp
sivil personel yönetimi
(Askeri) civilian personnel management
sivil personel yönetmeliği
(Askeri) civilian personnel regulations
sivil personel şubesi
(Askeri) civilian personnel division
sivil polis
plain-clothes policeman
sivil polis
plain-clothes man
sivil polis
plain-clothes policeman, policeman in plan clothes
sivil polis
policeman in plan clothes
sivil rütbe derecesi
(Askeri) grade of service
sivil sansür
(Askeri) civil censorship
sivil savunma
civil defense
sivil savunma alarmı
(Askeri) civil defence alert
sivil savunma bürosu
(Askeri) office of civil defence
sivil savunma istihbaratı
(Askeri) civil defence intelligence
sivil savunma uzmanları
(Eğitim) civil defence experts
sivil savunma uzmanı
(Ticaret) civil defence expert
sivil savunmaya askeri destek
(Askeri) military support to civil defense
sivil tipi maddeler
(Askeri) civilian type items
sivil toplum hareketi
(Politika, Siyaset) civil society movement
sivil toplum sosyetesi
(Politika, Siyaset) jetset of civil society
sivil toplum örgütleri
(Hukuk) non-governmental organizations (ngo)
sivil ulaştırma
(Askeri) civil transportation
sivil uçak
commercial plane
sivil yaka rozeti
(Askeri) lapel button
sivil yaklaşım
(Askeri) non-military approach
sivil yaşam
civvy street
sivil yaşam
civil life
sivil yaşam
civilian life
sivil yedek hava filosu
(Askeri) civil reserve air fleet
sivil yönetim
civil government
sivil çalışanlar
civilian employees
sivil çözüm
non-military resolution
sivil, kamu
(Askeri) civilian
sivil-asker işbirliği
(Askeri) civil-military cooperation
Asker ve Denizci Sivil Yardım Hareketi
(Askeri) Soldiers and Sailors Civil Relief Act
C 97 nakliye uçağının sivil yolcu tipi
Stratocruiser
Cheyenne Dağı Harekat Merkezi; sivil-askeri harekat merkezi
(Askeri) Cheyenne Mountain Operations Center; civil-military operations center
Müsterek Görev Kuvveti-Sivil Destek
(Askeri) Joint Task Force-Civil Support
NATO Sivil Hava Taşıma Teşkilatı
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Civil Airlift Agency
NATO İttifak Önceden Düzenlenmiş Sivil Uçak Programı
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Allied Pre-Committed Civil Aircraft Program
Savunma Sivil Hazırlık Dairesi
(Askeri) Defense Civil Preparedness Agency
Uluslar Arası Sivil Havacılık Teşkilatı
(Askeri) International Civil Aviation Organization
Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü
(Hukuk) International Civil Aviation Organization (ICAO)
asker-sivil ilişkileri
(Politika, Siyaset) civil-military relations
askeri ve sivil savunma varlıkları (Birleşmiş Milletler (UN))
(Askeri) military and civil defense assets (UN)
azami çağrı alanı; askeri sivil işlemler; görev konsepti onayı; intikal kontrol
(Askeri) maximum calling area; military civic action; mission concept approval; movement control agency
baş idari (muharebe) subay; sivil işler harekatı; mukabil hava harekatı
(Askeri) chief administrative officer; civil affairs operations; counterair operation
düşman savaş esiri/sivil stajyer
(Askeri) enemy prisoner of war/civilian internee
lojistik sivil takviye programı (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) logistics civilian augmentation program (Army)
müşterek sivil-askeri harekatlar görev kuvveti
(Askeri) joint civil-military operations task force
müşterek sivil-askeri istihkam kurulu
(Askeri) joint civil-military engineering board
siviller
civilian population
vazife, düşman, birlik, arazi ve hava durumu, sivil varlık üstüne değerlendirmel
(Askeri) mission, enemy, terrain and weather, troops available and civilian
yüksek sivil mahkeme
Court of Session
zayiat; sivil havacılık güvenliği; yakın hava desteği
(Askeri) casualty; civil aviation security; close air support
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Asker olmayan
(Osmanlı Dönemi) Başı bozuk
(Osmanlı Dönemi) Medeni
(Osmanlı Dönemi) Tebdil-i kıyafetle gezen polis
(Osmanlı Dönemi) Mülkî
sivil
Askerî olmayan
sivil
Sivil polis. Çıplak, çırçıplak
sivil
Çıplak, çırçıplak
sivil
Asker sınıfından olmayan (kimse)
sivil
Sivil polis
sivil
Üniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse)
sivil
Özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi)
sivil
Asker sınıfından olmayan (kimse). Özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi): "Arkasında siyah şayaktan bir sivil elbise vardı."- R. N. Güntekin. Üniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse): "Çoğunlukla sivil insanları yadırgardım."- F. R. Atay
sivil toplum kuruluşu
Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.Sivil toplum kuruluşları oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır
sivil toplum örgütü
Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.Sivil toplum kuruluşları oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır
sivil idare
bakınız: sivil yönetim
sivil polis
Özellikle üniformasız güvenlik görevlisi, sivil
sivil savunma
Barışta doğal afetlere karşı, savaşta sıcak çatışma içinde sivil halkı korumaya yönelik önlemler bütünü
sivil yönetim
Askerî açıdan bağımlı olmayan yönetim biçimi
si̇vi̇l