shy, meek, shameful or embarrassed

listen to the pronunciation of shy, meek, shameful or embarrassed
İngilizce - Türkçe

shy, meek, shameful or embarrassed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sheepish
kabahatinden dolayı utangaç
sheepish
mahçup
sheepish
çekingen
sheepish
{s} sıkılgan
sheepish
{s} gülünç bir şekilde utangaç; kabahatinden dolayı utangaç
sheepish
utangaç

Tom biraz utangaç görünüyordu. - Tom looked a bit sheepish.

sheepish
sheepishness mahcubiyet
sheepish
{s} süklüm püklüm
sheepish
{s} şaşkın
sheepish
sıkılganlık
sheepish
sheepishly utanarak
sheepish
{s} ezik
sheepish
{s} koyun gibi

Tom koyun gibi sırıttı. - Tom grinned sheepishly.

Tom Mary'ye koyun gibi gülümsedi. - Tom smiled at Mary sheepishly.

sheepish
mahcubane
sheepish
{s} sersem
İngilizce - İngilizce
sheepish
shy, meek, shameful or embarrassed