shocking, terrible, frightening, horrifying

listen to the pronunciation of shocking, terrible, frightening, horrifying
İngilizce - Türkçe

shocking, terrible, frightening, horrifying teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

appalling
{s} korkunç

O, korkunç şeyler söylüyor. - He says appalling things.

Sami bu kadar korkunç şekilde ölmeyi hak etmedi. - Sami didn't deserve to die in this appalling way.

appalling
dehşete düşüren
appalling
ürkünç
appalling
rezil
appalling
{s} dehşet verici

Çevrenin tahribi dehşet vericidir. - The destruction of the environment is appalling.

appalling
{s} berbat
appalling
{s} k.dili. çok kötü, berbat
appalling
{s} müthiş
appalling
{f} dehşete düş: prep.dehşetle,ürkünç
appalling
rezalet
appalling
derinden sars
İngilizce - İngilizce
{s} appalling
shocking, terrible, frightening, horrifying