shared with one or more others

listen to the pronunciation of shared with one or more others
İngilizce - Türkçe

shared with one or more others teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in common
aleni olarak
in common
(deyim) ortak nokta

Birçok ortak noktaları var. - They have a lot in common.

Hiç ortak noktamız yok. - We have nothing at all in common.

in common
ortak

İki başbakanın ortak hiçbir şeyi yoktu. - The two premiers had nothing in common.

Ondan vazgeçtim. İrlandalı rahip ve Kongolu cadı doktorun ortak neyi var? - I give up. What do an Irish priest and Congolese witch doctor have in common?

in common
müşterek

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

Matematikçiler buna Fransızlarla müştereken sahiptir: onlara her ne söylemeye çalışıyorsan, onlar onu alır ve onu kendi tarzlarıyla çevirir ve onu tamamen farklı bir şeye çevirirler. - Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different.

in common
birlikte
in common
benzer

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

in common
müştereken

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

Buna müştereken sahibiz. - We have that in common.

in common
ortaklaşa
İngilizce - İngilizce
in common

My cousin and I have a grandfather and grandmother in common.

shared with one or more others

  Türkçe nasıl söylenir

  şerd wîdh hwʌn ır môr ʌdhırz

  Telaffuz

  /ˈsʜerd wəᴛʜ ˈhwən ər ˈmôr ˈəᴛʜərz/ /ˈʃɛrd wɪð ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr ˈʌðɜrz/

  Günün kelimesi

  tegument