see the note under testament, 1

listen to the pronunciation of see the note under testament, 1
İngilizce - Türkçe

see the note under testament, 1 teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

will
{i} istek

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Benim sponsorum benim öneriyi kabul etmek için istekliydi. - My sponsor was willing to agree to my suggestion.

will
niyet et/arzula
will
{i} arzu

Bu dünyada, ne kadar arzu ederseniz edin asla gerçekleşmeyecek şeyler vardır. - There are some things in this world that will never come true, no matter how much you wish for them.

will
Gelecek zaman kipinde kullanılır: They will leave tomorrow. Yarın gidecekler
will
{f} dilemek

Onu gördüğünde özür dilemek zorundasın. - You will have to apologize when you see him.

Neden özür dilemek için bir mektup yazacağım? - Why will I write a letter to apologize?

will
(İnşaat) arzu, istek, gelecek zaman eki
will
{i} irade

O, onu iradesine karşı yaptı. - She did it against her will.

Tom, onu onun iradesine karşı yaptı. - Tom did it against his will.

will
vasiyetle bırakmak
will
-er
will
{f} vasiyet etmek
will
{f} istekte bulunmak
will
iradesini kullanmak
will
-ar
will
{f} emretmek
will
{i} vasiyet

Avukattan vasiyetimi yazmasını rica ettim. - I asked the solicitor to make out my will.

Babası vasiyetinde evi ona bıraktı. - Her father left her the house in his will.

will
{f} amaçlamak
will
{f} 1. to (bir şeyin) (birine) bırakılmasını vasiyet etmek, vasiyet yoluyla (bir şeyi) (birine)
will
{i} vasiyetname, vasiyet
will
{i} irade, istenç
İngilizce - İngilizce
will
see the note under testament, 1