see the note under testament, 1

listen to the pronunciation of see the note under testament, 1
Englisch - Türkisch

Definition von see the note under testament, 1 im Englisch Türkisch wörterbuch

will
{i} istek

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Riski almaya istekli olduğunuzu varsayıyorum. - I assume you are willing to take the risk.

will
niyet et/arzula
will
{i} arzu

Bu dünyada, ne kadar arzu ederseniz edin asla gerçekleşmeyecek şeyler vardır. - There are some things in this world that will never come true, no matter how much you wish for them.

will
Gelecek zaman kipinde kullanılır: They will leave tomorrow. Yarın gidecekler
will
{f} dilemek

Neden özür dilemek için bir mektup yazacağım? - Why will I write a letter to apologize?

Onu gördüğünde özür dilemek zorundasın. - You will have to apologize when you see him.

will
(İnşaat) arzu, istek, gelecek zaman eki
will
{i} irade

Onu kendi irademe karşı yaptım. - I did it against my will.

Tom, onu onun iradesine karşı yaptı. - Tom did it against his will.

will
vasiyetle bırakmak
will
-er
will
{f} vasiyet etmek
will
{f} istekte bulunmak
will
iradesini kullanmak
will
-ar
will
{f} emretmek
will
{i} vasiyet

Babası vasiyetinde evi ona bıraktı. - His father left him the house in his will.

Babası vasiyetinde evi ona bıraktı. - Her father left her the house in his will.

will
{f} amaçlamak
will
{f} 1. to (bir şeyin) (birine) bırakılmasını vasiyet etmek, vasiyet yoluyla (bir şeyi) (birine)
will
{i} vasiyetname, vasiyet
will
{i} irade, istenç
Englisch - Englisch
will
see the note under testament, 1
Favoriten