scornful, derogating, belittling, slanderous

listen to the pronunciation of scornful, derogating, belittling, slanderous
İngilizce - Türkçe

scornful, derogating, belittling, slanderous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disparaging
hor gören
disparaging
aşağılayıcı
disparaging
{s} küçümseyen
disparaging
{s} kötüleyici

Bazen kötüleyici olarak gürültü, önemsiz ve cazibeden yoksun müzik diyoruz. - We sometimes disparagingly call noise, music that's insignificant and devoid of any charm.

İngilizce - İngilizce
{s} disparaging
scornful, derogating, belittling, slanderous