the male is specifically called boar, the female, sow, and the young, pig

listen to the pronunciation of the male is specifically called boar, the female, sow, and the young, pig
İngilizce - Türkçe

the male is specifically called boar, the female, sow, and the young, pig teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

swine
domuz

Onun babası domuz çobanı olarak çalıştı. - His father worked as a swineherd.

Onlar yasaklanmış domuzu kurban etti, ve onu yemeyi reddeden herkesi öldürdüler. - They sacrificed forbidden swine, and put to death all who refused to eat.

swine
(isim) domuz
swine
{i} (çoğ. swine)
swine
moloz
swine
pis herif
swine
{i} k.dili. pis herif
İngilizce - İngilizce
swine
the male is specifically called boar, the female, sow, and the young, pig