sayısal

listen to the pronunciation of sayısal
Türkçe - İngilizce
numeral
numerical, digital
scalar
quantitative
numerical

Pantone classifies thousands of colors with unique numerical identifiers. - Pantone benzersiz sayısal tanımlayıcılar ile binlerce renk sınıflandırır.

When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence! - Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı!

(Hukuk) digital
numeric , numeric(al) , digital
computational
(Bilgisayar) numeric al
statistically
numeric

When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence! - Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı!

Pantone classifies thousands of colors with unique numerical identifiers. - Pantone benzersiz sayısal tanımlayıcılar ile binlerce renk sınıflandırır.

digitalis
sayısal yöntem
(Askeri) numerical method
sayısal loto
lottery
sayısal alan
numeric field
sayısal arazi yükseklik verisi
(Askeri) digital terrain elevation data
sayısal bilgisayar
digital computer
sayısal bölücü
digital divider
sayısal delgileme
numeric punching
sayısal denetim
numerical control
sayısal denklem
numerical equation
sayısal değişken
numeric variable
sayısal dizgi
numeric string
sayısal eşitlik
level on points
sayısal grup çarpanı
(Askeri) digital group multiplex
sayısal görüntü
(Bilgisayar) digital image
sayısal gösterim
digital representation
sayısal iletişim
digital communications
sayısal karakter
numeric character
sayısal katar
numeric string
sayısal kelime
numeric word
sayısal kod
numeric code
sayısal olarak belirtmek
quantize
sayısal olmayan
nonnumeric
sayısal saat
digital clock
sayısal seçici
numerical selector
sayısal sinyal
digital signal
sayısal sözcük
numeric word
sayısal sıralama
numerical sorting
sayısal veri
digital data
sayısal veri köprüsü
(Askeri) digital data link
sayısal veri modemi
(Askeri) digital data modem
sayısal çarpıcı
digital multiplier
sayısal çevirici
digital converter
sayısal çıkarıcı
digital subtractor
analog sayısal kanal
(Bilgisayar,Teknik) digilogue channel
analog sayısal çevirici
analog to digital converter
analog-sayısal çevirgeç
(Bilgisayar) analog-to-digital converter
Donanma Sayısal Meteoroloji ve Oşinografi Merkezi
(Askeri) Fleet Numerical Meteorology and Oceanographic Center
Donanma Sayısal Meteoroloji ve Oşinografi Merkezi
(Askeri) Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center
Donanma Sayısal Meteorolojik Ve Oşinografik Müfrezesi
(Askeri) Fleet Numerical Meteorological and Oceanographic Detachment
Donanma Sayısal Oşinografi Komutanlığı
(Askeri) Fleet Numerical Oceanographic Command
Hava Kuvvetleri Sayısal Grafik Sistemi
(Askeri) Air Force digital graphics system
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
Musical Instruments Digital Interface
Müşterek Çoklu-Taktik Sayısal Bilgi Bağlantısı (Multi
(Askeri) Joint Multi-Tactical Digital Information Link (Multi-TADIL) Standards Working Group
analog-sayısal
(Askeri) analogue-to-digital
analog-sayısal dönüştürücü
analog-digital convertor
analog/sayısal çevirici
analog/digital converter
deniz kuvvetleri harp yayını; Sayısal Hava Tahmini
(Askeri) naval warfare publication; numerical weather prediction
eksi sayısal tuş takımı
(Bilgisayar) num sub
eğitim için aktif görev; sayısal gönderme grubu tahsisi; otomatik sayısal test a
(Askeri) active duty for training; assign digital transmission group; automatic digital tester
gelişmiş dar bant sayısal sesterminali
(Askeri) advanced narrowband digital voice terminal
senkron sayısal veri
(Askeri) synchronous digital data
senkronize sayısal hiyerarşi
synchronous digital hierarchy
tarih saat grubu; sayısal geçiş grubu
(Askeri) date-time group; digital trunk group (digital transmission group)
Türkçe - Türkçe
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
dijital
sayısal loto
Dönen bir küre içinden çekilecek toplar üzerine işaretlenmiş birden kırk dokuza kadar olan sayılardan altı tanesinin önceden tahmin edilmesine ve para yatırılmasına dayanan bir talih oyunu
sayısal