same as accessary, n

listen to the pronunciation of same as accessary, n
İngilizce - Türkçe

same as accessary, n teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

accessory
aksesuar

Ne zaman bir kaza olsa doktorların aradığı ilk şey hasta hakkında bazı bilgiler sağlayan bir bilezik, bir kolye, veya bir aksesuardır. - Whenever an accident happens, the first thing the doctors look for is a bracelet, a necklace, or some accessory that can provide some information about the patient.

accessory
{i} yardımcı

Bit yardımcı olman gerekiyor. - You're supposed to be an accessory.

accessory
donatı aksesuvar
accessory
(Kanun) ek
accessory
(Kanun) yardak
accessory
(Kanun) şerik
accessory
(Kanun) muharrik
accessory
suç ortağı

Ona cinayet silahını satman onun karısın öldürmek için seni suç ortağı yapar. - Having sold him the murder weapon makes you an accessory to uxoricide.

Soygunun suç ortağı olarak tutuklandı. - He was arrested as an accessory to the robbery.

accessory
yedek
accessory
(Mühendislik) aksesuar, yardımcı teçhizat
accessory
(Askeri) AKSESUAR, YARDIMCI DÜZEN (HV.): Bir komple malzemeyle birlikte kullanılan veya bir sistemin parçası olarak monte edilen tertibat veya cihaz
accessory
(isim) aksesuar; yardımcı, suç ortağı, yardakçı; eklenti
accessory
{i} (kadın giysisini bütünleyen)
accessory
yardımcı şey
accessory
{s} suç ortaklığı eden
accessory
aksesuar (varlığı çok önemli olmayan)
accessory
{i} yardakçı
İngilizce - İngilizce
accessory
same as accessary, n