saldırganlar

listen to the pronunciation of saldırganlar
Türkçe - İngilizce
hostiles
attackers
saldırgan
{i} assailant

The assailant was wearing a mask. - Saldırgan bir maske takıyordu.

Dan killed his wife and made it appear as the work of an unknown assailant. - Dan karısını öldürdü ve bunu bilinmeyen bir saldırganın işi olarak gösterdi.

saldırgan
{s} aggressive

He assumed an aggressive attitude toward me. - Bana karşı saldırgan bir tavır takındı.

Tom sometimes is very aggressive and likes to start arguments. - Tom bazen çok saldırgandır ve tartışmaları başlatmayı sever.

saldırgan
{s} offensive

Your attitude towards women is offensive. - Kadınlara karşı tavrın saldırgan.

The bold knight didn't hesitate at the time to go onto the offensive. - Cesur şövalye saldırganın üzerine gitmek için o anda tereddüt etmedi.

saldırgan
{i} invader

They resisted the invaders. - Saldırganlara direndiler.

saldırgan
{i} aggressor

Tom was clearly the aggressor. - Tom açıkça saldırgandı.

saldırgan
truculent
saldırgan
assaultive
saldırgan
vicious

Watch out! This monkey is vicious. - Dikkat et! Bu maymun saldırgan.

saldırgan
{s} militant
saldırgan
agressive
saldırgan
attacker

The attackers were led by John Brown. - Saldırganlar John Brown tarafından yönlendirilmiştir.

We don't know who the attacker was. - Saldırganın kim olduğunu bilmiyoruz.

saldırgan
rampageous
saldırgan
hard hitting
saldırgan
hardhitting
saldırgan
{s} pushy

I don't want to seem pushy. - Saldırgan görünmek istemiyorum.

I didn't want to seem pushy. - Saldırgan görünmek istemedim.

saldırgan
get tough
saldırgan
thrusting
saldırgan
aggressive; attacker, assailant, aggressor
saldırgan
gross
saldırgan
aggressive, disposed to attack, belligerent, truculent
saldırgan
assailer
Türkçe - Türkçe

saldırganlar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Saldırgan
agresif

Tom çok agresif, değil mi? - Tom çok saldırgan, öyle değil mi?

saldırgan
Başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan), agresif, mütecaviz
saldırganlar