rule, resolve, conclude, make a decision

listen to the pronunciation of rule, resolve, conclude, make a decision
İngilizce - Türkçe

rule, resolve, conclude, make a decision teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

decide
karar vermek

Karar vermek size kalmış. - It's for you to decide.

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

decide
{f} kararlaştırmak
decide
decide against thing bir şeyin aleyhinde karar vermek
decide
{f} belirlemek
decide
aklı kesmek
decide
hükme bağlamak
decide
{f} karar verdirmek
decide
sonuçlandırmak
decide
seçim yapmak
decide
hüküm vermek
decide
karar ver

Sigarayı bırakmaya karar verdi. - He decided to quit smoking.

İşinden ayrılmaya karar verdi. - She decided to quit her job.

decide
{f} karar vermesini sağlamak
decide
decide in favor of a thing bir şeyin lehinde karar vermek
decide
x sonuçlandır/kararlaştır
decide
{f} sonuca varmak
decide
{f} azmetmek
İngilizce - İngilizce
{f} decide
rule, resolve, conclude, make a decision