ruhsuzlaşma

listen to the pronunciation of ruhsuzlaşma
Türkçe - İngilizce

ruhsuzlaşma teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ruh
soul

Man consists of soul and body. - İnsan ruh ve bedenden oluşur.

There was not a bloody soul. - Lanet olası bir ruh yoktu.

ruh
ghost

Mary felt as if a ghost or spirit had touched her back. - Mary bir hayalet ya da ruhu sırtına dokunmuş gibi hissetti.

ruh
{i} spirit

When one lucky spirit abandons you another picks you up. I just passed an exam for a job. - Şanslı bir ruh seni terk ettiği zaman, bir başkası seni alır.Ben az önce bir iş sınavını geçtim.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. - Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

ruh
aura
ruh
spirits

For all their serious wounds, all of them were in good spirits. - Ciddi yaralarına rağmen onların hepsi iyi ruh hali içindeydi.

With this talisman, you can ward off any and all evil spirits. - Bu tılsım ile tüm şeytani ruhları defedebilirsin.

ruh
{i} Psyche

Reality and irreality are both important for one's psyche. - Gerçeklik ve gerçek dışılık, kişinin ruhu için önemlidir.

ruh
{i} essence
Ruh
(Tıp) animus
ruh
the inner man
ruh
psych

My father was committed to a psychiatric hospital. - Babam bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine teslim edildi.

Your yelling and howling is called a psychosis. I ask, I beg you to see a therapist before you get instituonalized. - Bağırman ve uluman ruhsal bir bozukluk. Soruyorum, hastaneye kaldırılmadan önce terapiste gitmen için sana yalvarıyorum.

ruh
ethos
ruh
mind

Dan was worried about Linda's state of mind. - Dan, Linda'nın ruhsal durumu hakkında endişeliydi.

This is a dangerous state of mind for a man to be in. - Bu, içinde bulunacak bir adam için tehlikeli bir ruh halidir.

ruh
inner
ruh
zombie
ruh
animation
ruh
cabbage
ruh
shadow
ruh
shade
ruh
expression

Judging from his expression, he's in a bad mood. - Onun ifadesine bakılırsa, o kötü bir ruh hali içinde.

ruh
extract
ruh
kernel
ruh
astral body
ruh
pneuma
ruh
{i} heartbeat
ruh
pith and marrow
ruh
{i} esprit
ruh
essential oil
ruh
atman
ruh
psycho

His illness was mainly psychological. - Onun hastalığı aslında ruhsaldı.

Are Tom and Mary licensed psychologists? - Tom ve Mary ruhsatlı psikolog mu?

ruh
jazz
ruh
{i} pith
ruh
manes
ruh
liveliness, spirit, animation, life
ruh
essence, spirit (of a volatile substance); extract, concentrated solution. R
ruh
(koklatılan) smelling salts
ruh
heart (of a matter), essence (of a matter)
ruh
inner man
ruh
psych. psyche
ruh
genius
ruh
soul, spirit; essence, extract; animation, liveliness, spirit; zombie
ruh
spirit of a dead person
ruh
(a person's) character or nature
ruh
soul, spirit (of a living person or thing)
ruhsuzlaşmak
languish
Türkçe - Türkçe
Ruhsuzlaşmak işi veya durumu
RUH
(Osmanlı Dönemi) His
ruh
Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse: "Doktor Hikmet, zayıflaya zayıflaya, âdeta bir ruh hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu
RUH
(Osmanlı Dönemi) Korkmak. (Bak: Vicdan)(Ruh, bir kanun-u zivücud-u haricîdir. Bir namus-u zişuurdur. Sabit ve dâim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Bir seyyale-i lâtifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcud ruh, mâkul kanunun kardeşidir. İkisi hem dâimî, hem âlem-i emirden gelmiş
RUH
(Osmanlı Dönemi) Arabçada: Efsânevi bir kuş. (Bak: Ruhsâr)RUH : Can, nefes, canlılık
RUH
(Osmanlı Dönemi) Öz, hülâsa, en mühim nokta
RUH
(Osmanlı Dönemi) İsa (A.S.)
RUH
(Osmanlı Dönemi) f. Yanak, yüz, çehre
RUH
(Osmanlı Dönemi) Kur'an
RUH
(Osmanlı Dönemi) Cebrail (A.S.)
Ruh
tin
Ruh
urvan
Ruh
çora
Ruh
can kuşu
ruh
Esans
ruh
Esans: "Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur."- H. R. Gürpınar
ruh
Canlılık, duygu
ruh
Canlılık, duygu: "Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor."- Y. K. Beyatlı
ruh
Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü
ruh
En önemli nokta, öz
ruh
Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf
ruh
Bedenin yaşama gücü
ruh
En önemli nokta, öz: "Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil."- M. Ş. Esendal
ruh
Anka kuşu
ruh
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
ruhsuzlaşmak
Ruhsuz duruma girmek
ruhsuzlaşma