your

listen to the pronunciation of your
Английский Язык - Турецкий язык
senin

Bugün senin öğle yemeğin için parayı ben ödeyeceğim. - I'll pay the money for your lunch today.

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

her
ona

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
(İnşaat) şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

this
bu
you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

it
ona
our
bizim

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

you
siz

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

somebody
{i} biri

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

us
biz
someone
birisi

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

that
o
your honor
sayın yargıç

İtiraz ediyorum sayın yargıç, bunların hepsi spekülasyon. - Objection, Your Honor, this is all speculation.

İtiraz ediyorum, sayın yargıç! - Objection, your honor!

your betrayal
senin aldatman
your betrayal
senin ihanetin
your buddy
(Bilgisayar) arkadaşınız
your changes
(Bilgisayar) değiştirdikleriniz
your changes
(Bilgisayar) değişiklikleriniz
your company
(Bilgisayar) şirketiniz
your computer
(Bilgisayar) bilgisayarınız
your ears must have been burning
(deyim) kulaklarını çınlattık
your home
eviniz
your house
eviniz
your language
(Bilgisayar) diliniz
your location
(Bilgisayar) konumunuz
your manufacturer
(Bilgisayar) üreticiniz
your name
(Bilgisayar) adınız
your rules
(Bilgisayar) kurallarınız
your title
(Bilgisayar) unvanınız
your unit
(Bilgisayar) biriminiz
your version
(Bilgisayar) sürümünüz
your honor
sayın başkan
Your guess is as good as mine
Aslında ikimiz de bir şey bilmiyoruz
Your mother alone will be wail you
(Atasözü) Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar
Your presence is requested
Hazır bulunmanız rica olunur
your call
(deyim) Sen karar ver. Sen ne dersen o olsun
your email
E-posta
your genes
senin genlerin
your goods must be in a1 condition
mallarınızın en iyi kalitede olması gerekiyor
your grace
Gözünden
your immediate attention to this matter is appreciated
gereğinin yapılmasını rica ederiz
your input is not complete, please check
girdiniz tamamlanmadı, lütfen kontrol edin
your mind
Aklını
your mother alone will be wail on you
ağlarsa anam ağlar gerisi yaman ağlar
your order
Siparişiniz
your side
senin tarafın

Hey, ben senin tarafındayım. - Hey, I'm on your side.

Senin tarafında olacağım. - I'll be at your side.

your six
sizin altı
your sort
senin sıralama
your turn
söz sende
your type
senin yazın
your wish is my command
dile benden ne dilersen
your's respectfully
saygılarımla
Your Ladyship
hanımefendileri
Your Lordship
lord hazretleri
Your Majesty
majesteleri
Your guess is as good
Aslında ikimiz de bir şey bilmiyoruz
Your presence is
Hazır bulunmanız rica olunur
Your/His Honor
Sayın Başkan (belediye başkanı)
Your/His Honor
Sayın Yargıç
your are cute
sen hoşsun
your are cute
tatlısın
your are shivering
titriyorsun
your baggage claim tag, please
bagaj kartınız lütfen
your cd key
(Bilgisayar) cd anahtarınız
your codepage
(Bilgisayar) kod sayfanız
your customs declaration, please
gümrük deklarasyonunuz lütfen
your date here
(Bilgisayar) tarih buraya
your excellency
ekselansları
your favorites
(Bilgisayar) sık kullanılanlarınız
your fax number
(Bilgisayar) faks numaranız
your full name
(Bilgisayar) tam adınız
your highness
ekselânsları
your humble servant
bendeniz
your id please
kimliğiniz lütfen
your insurance doesn't cover such a treatment
sigortanız bu tür bir tedaviyi karşılamıyor
your marital status
medeni durumunuz
your mobile number
cep numaran
your mobile number
cep numaranız
your money's worth
paranın karşılığı
your money's worth
paranızın karşılığı
your new haircut is great
yeni saç kesiminiz çok güzel
your nibs
kulunuz
your obedient servant
sadık kulunuz
your objects
(Bilgisayar) nesneleriniz
your order #
(Bilgisayar) sipariş numaranız
your own tool
(Bilgisayar) kendi aracınız
your own tool
(Bilgisayar) kendi aracım
your passport please
pasaportunuz lütfen
your room number is
oda numaranız
your serenity
zatıâliniz
your text here
(Bilgisayar) metninizi yazın
your text here
(Bilgisayar) buraya metninizi yazın
your ticket please
biletiniz lütfen
your turn is next
darısı başına
your wish is my command
emriniz olur
your worship
zatıâliniz
your's respectfully
hürmetlerle
You can thank your
{k} Sen olmadığın için talihine şükret!
you've made your bed, now lie in it
(deyim) eylemlerinin sonuçlarını kabul etmelisin
you've made your bed, now lie in it
(deyim) kendi düşen ağlamaz
You can thank your lucky star it wasn´t you!
k. dili Sen olmadığın için talihine şükret!
You do well to accompany somebody about your age
(Atasözü) Cahil ile bal yeme, yaşdaş ile taş taşı
You get good value for your money there
Orada ödediğin para karşılığında iyi mal alırsın
you are on your own
kendi başınasın

Remember if you get cought you are on your own - Unutma eğer yakalanırsan kendi başınasın.

you can bet your life on
(Konuşma Dili) kesinlikle emin olabilirsin
you have no money on your account
hesabınızda para yok
that
bağlaç ki
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

them
onlara

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

my
benim
it
o
this
{s} (çoğ. these) bu
that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
Keşke

Keşke sigara içmeyi bıraksa. - I wish that she would stop smoking.

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

that
(sıfat) öteki
that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

saving your presence
hâşa huzurdan
something
birşey

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

their
onların

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

this
böylesine

Böyle bir yerde asla böylesine güzel bir otel ummuyordum. - I never expected such a nice hotel in a place like this.

Böyle bir yerde böylesine güzel bir yer bulacağımı asla beklemiyordum. - I never expected to find such a nice hotel in a place like this.

her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

enjoy your meal!
afiyet olsun!
that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

none of your concern
(Atasözü) Seni ilgilendirmez! Seni alakadar etmez!
pull your finger out
(Ev ile ilgili) Sıkı çalış
put your something in order
Birşeye çeki düzen vermek, düzene sokmak
wear your heart on your sleeve
(Ev ile ilgili) Duygularını belli etmek
Have it your way
Nasıl istersen öyle yap!
her
kendisi

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

her
dişil onun
her
kendine

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
dişil onu
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

mind your own business
kendi işine bak
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
none of your business
seni ilgilendirmez
somebody
bir kimse
something
biraz

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

that
böyle

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

them
onları

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

your turn
(Bilgisayar) sizin sıranız
yours
sizlerinki
his
zam onunki
my
vay be!
my
vay be
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
ünl
my
vay canına!
my
hayret
my
million years
something
falan

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
Hold your horses
{k} Dur!/Bekle!
call off your dogs
Başka bir kişiyi eleştirmeye veya onunla uğraşmaya son vermek

All right, you win, you can call off the dogs now - Tamam sen kazandın benimle uğraşmayı bırak artık.

cat got your tongue?
(deyim) neden konuşmuyorsun?
cat got your tongue?
(deyim) dilini mi yuttun?
did your ears burn?
kulaklarınız çınladı mı?
don't give me any of your lip!
(deyim) bana cevap verme!
enjoy your new...
hayırlı olsun
enjoy your trip!
iyi yolculuklar!
for your own good
iyiliğin için
get your brain in gear
(deyim) kafanı topla
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

his
eril onunki
how is your life going
hayat nasıl gidiyor
how was your day
günün nasıl geçti
how was your day
günün nasıldı
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
keep it under your hat
aramızda kalsın
keep your fingers crossed for me
(deyim) bana şans dile
managing your money
(Bilgisayar) para yönetimi
not on your nelly
(deyim) rüyanda görürsün
not on your nelly
(Argo) nah, babayı almak
on your own
(Askeri) kendi başınıza

Şimdi kendi başınızasınız. - You're on your own now.

Bu sorunu kendi başınıza çözün. - Solve this problem on your own.

on your own
(Askeri) kendi hesabınıza
on your own
(Askeri) müstakil olarak
put that in your pipe and smoke it!
(deyim) durum bu işine gelirse!
save your money
paranı biriktir

save your money while you're young - gençken paranı biriktir.

saving your presence
haşa huzurdan
saving your presence
sözüm yabana
slap the taste out of your mouth
(Ev ile ilgili) kafanı kırarım
slap the taste out of your mouth
(Ev ile ilgili) ağzını yırtarım
take something in your stride
(Ev ile ilgili) Bir problemle ya da zorlukla sakin bir şekilde baş etmek ve yaptığın şeyi etkilemesine izin vermemek
thanks for your help
yardımın için teşekkürler
this
(Bilgisayar) belirtilen
wait your turn
sıranı bekle
whatever floats your boat
(deyim) kendini nasıl mutlu hissediyorsan
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение your в Турецкий язык Турецкий язык словарь

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
Yer
(Osmanlı Dönemi) HAYYİZ
Yer
(Osmanlı Dönemi) MEVKİ'
Yer
(Osmanlı Dönemi) RİMM
Yer
(Hukuk) MAHAL
Yer
nokta
Yer
yan
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
sb
Antimon elementinin simgesi
yer
(Osmanlı Dönemi) mekân
Английский Язык - Английский Язык
Belonging to you; of you; related to you (plural; more owners)
An determiner that conveys familiarity and mutual knowledge of the modified noun

Not Your Average Travel Guide.

Belonging to you; of you; related to you (singular; one owner)

Is this your cat?.

{p} belonging to or relating to you
Your is the second person possessive determiner. Your can refer to one or more people
personality is modular It's dynamically controlled by one or more neural domains (brain regions) at any moment These domains are like an interconnected web of mini-computers, and have no widely-accepted name yet Historically, they've been called
pron. belonging to you, belonging to the person or persons being addressed (possessive - 2nd person, singular and plural)
{s} belonging to a person who is being spoken to (i.e: "what is your address?"; "your house"); a person's; of something belonging or relating to a person who is not specified; (Informal) indicating in a characteristic manner, referring to a person or something as a typical example of a common type (i.e.: "your basic typical house around this area")
In spoken English, a speaker sometimes uses your before an adjective such as `typical' or `normal' to indicate that the thing referred to is a typical example of its type. Stan Reilly is not really one of your typical Brighton Boys
In spoken English and informal written English, your is sometimes used to indicate that something belongs to or relates to people in general. Pain-killers are very useful in small amounts to bring your temperature down I then realized how possible it was to overcome your limitations
Eh'english | adronato
The form of the possessive case of the personal pronoun you
(possessive pronom adj ) of, belonging to, or done by you (e g your fanfiction, your mobile suit, your cat, your armor) It also can be used in formal titles (e g ""Your Excellency " the diplomat said as he bowed before Emperor Talpa ")
belonging to you, as in: I welcome your comments on this page
A speaker or writer uses your to indicate that something belongs or relates to the person or people that they are talking or writing to. Emma, I trust your opinion a great deal I left all of your messages on your desk If you are unable to obtain the information you require, consult your telephone directory
ur
Your Highness
A title of respect used to address a prince or princess

Yes, madame, since your Highness has deigned to begin, will you deign to finish—”.

Your Maj
Your Majesty
Your Majesty
A title of respect used when addressing a monarch of higher rank than a prince; that is, a king, queen, emperor, or empress

Sire,” said Villefort, “ the rapidity of the event must prove to your majesty that God alone can prevent it, by raising a tempest ; what your majesty is pleased to attribute to me as profound perspicacity is simply owing to chance ; and I have profited by that chance, like a good and devoted servant—that's all. Do not attribute to me more than I deserve, sire, that your majesty may never have occasion to recall the first opinion you have been pleased to form of me.”.

Your Worship
A title used to address a magistrate or clergyman
your Honor
you

The numbers of the French have been greatly magnified, as your Honor may see by a copy of the enclosed journal of a person, whom I sent out to gain intelligence.

your all's
Belonging to the multiple persons being addressed

I can understand that. We don’t need to be worryin’ your all’s moms.”.

your ass
you

Why is your ass always so late?.

your asses
you in the plural form

Your asses is always late.

your good name
Your name

What is your good name, sahib?.

your grace
you
your honour
A title used to address a judge or magistrate
your mileage may vary
To express a possible difference in taste, "this is just my opinion, your opinion may be different"

That red dress looks really good on you, but your mileage may vary, of course.

your mileage may vary
It may work differently in your situation, or be different in your experience

Those batteries last nine hours in my laptop, but your mileage may vary.

your mission, should you choose to accept it
Your mission or task; what you must do

We recently heard about a particularly daring espionage coup. Your mission, should you choose to accept it, is to listen to our panelists as they describe a tactic that even Matt Helm had never thought of.

your mom
A general purpose insult, often used to comedic effect due to becoming stale

Kip: Your mom goes to college.

your servant
Used as a closing of a personal letter
your servant
Used as a greeting, especially to a lady
your welcome
Misspelling of you're welcome
your wish is my command
Whatever you wish for I will treat as a command, and will effect
your's
yours
your call
(deyim) It is up to you to make a decision on the matter
your six
Behind you; "you better watch your six"
Your Grace
title used when addressing a nobleman or person of high rank (such as a duke, duchess or archbishop)
Your Ladyship
title used when speaking to a woman having the rank of lady
Your Lordship
title used when speaking to a man having the rank of lord
Your Majesty
courtesy title used when speaking directly to a king
your ad here
Send us a message if you'd like to advertise with us!
your email
This email is used for registration and password reminders It is not available for anything but dud?stud system and admin access
your email
Your email address
your fly is undone
the zipper of your pants is open
your honor
your dignity, honorable judge
your humble servant
your loyal worker
your letter of the
the letter you sent on (date)
your loving friend
with love, fondly (closing of a personal letter)
your name
Type your name in here, so your graphs will be labelled correctly
your name
Your E-mail: Friend's E-mail: Your Comments: Receive copy
your obedient servant
your loyal worker
your time zone
the particular local time zone where you live (ex: Central European Time zone, Eastern Standard Time zone. etc.)
your whole life is before you
you are still young, you have a long time left to live
you don't dip your pen in company ink
One should avoid romantic relationships in the workplace

It wasn't money that attracted his current wife, Madeleine Deininger, who started working for Ravenswood in 1985. . . . We had the policy that you don't dip your pen in company ink. We stayed good friends for a long time, Peterson says.

you don't dip your pen in the company inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the company's ink
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you kiss your mother with that mouth
Used to indicate that the other person's speech has become too obscene or vulgar

You kiss your mother with that mouth? mocked the man-who-was-ten. Matthew replied, No, but I kiss yours!.

you made your bed, now sleep in it
A moralizing rejection said to someone looking for an easy out, especially of a situation they put themselves into
you pays your money and you takes your choice
Each person should make their own decisions

You can get there by bus, or train, or taxi. Whatever. You pays your money and you takes your choice.

you've made your bed, now lie in it
You must accept the consequences of your actions
you can't have your cake and eat it
(deyim) Have in one's possession something and be able to use or exploit it; to have it both ways. (Usually stated in the negative)
you can't have your cake and eat it
(deyim) Have or do two things at the same time that are impossible to have or do at the same time

You can't have your cake and eat it - if you want more local services, you can't expect to pay less tax.

you bet your life
definitely, for sure, of course
you cannot eat your cake and have it
you cannot get everything you want, it is not possible to achieve every dream you may have
you've made your bed now lie in it
accept the consequences of your own actions, deal with the situation that you have created for yourself
Bob's your uncle
"No problem", "the solution is simple", "there you have it", you have what you want, all will be well (appended to the end of a description of how to achieve something)

You want to go to the stadium? Go straight on until you reach the park, take the first left and Bob’s your uncle!.

I beg your pardon
A phrase used to express an apology for an action

Well, perhaps not,” said Alice in a soothing tone: “don’t be angry about it. And yet I wish I could show you our cat Dinah. I think you’d take a fancy to cats, if you could only see her. She is such a dear quiet thing,” Alice went on, half to herself, as she swam lazily about in the pool, “and she sits purring so nicely by the fire, licking her paws and washing her face—and she is such a nice soft thing to nurse—and she’s such a capital one for catching mice——oh, I beg your pardon!” cried Alice again, for this time the Mouse was bristling all over, and she felt certain it must be really offended. “We wo’n’t talk about her any more if you’d rather not.”.

I beg your pardon
A phrase used to request something, for example if it wasn't heard

Willingly, replied Monsieur Bergeret. There was no gardener. The gardener did not exist. My mother said: 'I expect the gardener!' Straightway the gardener existed—and acted..

I need your help
Indicates that the speaker needs assistance from the interlocutor
I've got your nose
A young children's game in which someone simulates stealing the victim's nose from their face and demonstrates this by having their thumb protruding between the index and middle fingers
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Middle English
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Maine, a state of the United States of America
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
all your base are belong to us
Used to tout victory over an opponent, or simply as a humorous catchphrase
and your little dog too
A statement that not only will the person being addressed be punished but their conspirators will also
are your ears burning
Said of somebody who was not present but was the topic of discussion

Are your ears burning? We were just talking about you.

at your service
By way of introduction on first meeting another person

James Bond. At your service.

by your leave
with your permission
by your leave
Request for permission
by your leaves
plural form of by your leave

But by your leaves, my learned foes Ye're maybe wrang.

by-your-leave
Alternative spelling of by your leave
can I use your phone
Indicates that the speaker needs to communicate with someone via the interlocutor's telephone, if it is available
don't count your chickens before they're hatched
You should not count on something before it happens
don't drive faster than your guardian angel can fly
Driving (a vehicle) very fast is a dangerous act
don't give up your day job
Used to criticise a person's talent (especially musical, singing or acting,) implying that they could not earn a living from it without other regular employment
don't hold your breath
"Don't wait." Said cynically to suggest that what has just been mentioned to is unlikely to happen soon or at all

The government says it's going to introduce free meals for all schoolchildren. — Huh, don't hold your breath.

don't put all your eggs in one basket
Don't dedicate all your resources into one thing
don't quit your day job
Alternative form of don't give up your day job
get your coat love, you've pulled
A chat-up line used to show the speaker is willing and ready to take the interlocutor out of the bar, suggesting sex
have it your way
Do something the way you want to, but be prepared for the consequences

OK, have it your way, format the hard disk and see what happens.

her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

hold your fire
Wait, don't retaliate, calm down, be quiet

Hold your fire and let me explain.

hold your fire
Do not discharge your weapon. Used originally for weapons needing a spark or lighting of a fuse to ignite gunpowder, now sometimes used to mean any weapon launching a projectile
home is where you hang your hat
Rather than feeling nostalgic or sentimental, one should simply accept any place where one happens to reside as one's home

Did I ever think that Jamaica would be my home? Never, he says, but I have been living as a foreigner in someone else's country for most of my life, he says, and I guess it is true that home is where you hang your hat..

how's your father
Sexual intercourse

I popped round Mary's for a bit of how's your father.

in your dreams
Used to express the speaker's skepticism about another's preceding statement about a desired or assumed state of affairs
in your face
An exclamation of derision and contempt

I got picked for the cheerleading squad, and YOU didn't. In your face!.

in-your-face
aggressively or blatantly confrontational
is that a gun in your pocket or are you just pleased to see me
Indicates the speaker has noticed an erection underneath the interlocutor's clothes
it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
Italian
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Italy
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

keep your friends close, and your enemies closer
One should be on their toes and alert of their surroundings if malicious people are around, to ensure such people can't wreak havoc in one's life
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

mind your own beeswax
See mind your own business

Aw, mind your own beeswax,” said Henry.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

none of your bee's wax
Alternative form of none of your beeswax
none of your bees' wax
Alternative form of none of your beeswax

None of your bees’ wax!” the boy returned impudently. But his eyes blinked with a funny, frightened rapidity. His bare feet, filthy beyond description….

none of your beeswax
A riposte to badgering questioning, expressing a refusal to answer, and an insistence that the questioner cease prying any further

None of your beeswax,” answered Henry.

not on your life
Absolutely not; under no circumstances

Do you think I will ever go back after that? Not on your life!.

not on your nelly
not on your life, an emphatic form of no
not on your tintype
An answer indicating outright rejection or denial; no way; absolutely not

He got out an enlistment blank, and placing his finger on a blank line said, Sign here. I answered, Not on your tintype. I beg your pardon? Then I explained to him that I would not sign it without first reading it. — Arthur Guy Empey, Over the top, 1917.

on your bike
Go away

On your bike! he shouted at the reporter.

on your horse, amigo
How are you?
on your mark, get set, go!
A three-command start when racing: "on your mark" = get on your lane/spot; "get set" = get to starting position; "go" = take off
on your marks
Interjection used to start a race, followed by get set, go
one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

penny for your thoughts
Used to inquire into the thoughts and feelings of another, especially when the person appears pensive or conflicted

One day, as your ladyship was playing on the harpsichord to my master, Mr Jones was sitting in the next room, and methought he looked melancholy. La! says I, Mr Jones, what's the matter? a penny for your thoughts, says I.

put that in your pipe and smoke it
Used after stating something surprising or undesired, to emphasize its truth. Also used after refuting an argument. Sometimes an adjective is inserted before pipe

There's plenty of room for improvement in it, I don't deny; but it's my belief, Snap, if you was to try to do some of the improvement, you'd find you'd such a lot to do in your own self that you'd begin to doubt whether you was quite a proper judge about other folk's badness. Put that in your pipe, old boy, and smoke it. Good night, Snap; we'll be going now, sir, if it's convenient..

s.o.
someone
s.o.
significant other
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody is
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone has
someone's
someone is
something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
To a high degree
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

stick that in your pipe and smoke it
Alternative form of put that in your pipe and smoke it
that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
That thing

That was an interesting example.

that
indeed

That it is.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

their
Belonging to them

This is probably their cat.

their
Belonging to someone of unknown gender
them
Third person singular pronoun of indeterminate or irrelevant gender

If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant, nd hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded; nd it be told thee, and thou hast heard of it, and enquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel: hen shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.

them
those

Them kids need to grow up.

them
Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

this
The (thing) here

This classroom is where I learned to read and write.

wash your mouth out
A phrase uttered after someone has said a swear word
watch your six
watch your back
what did your last slave die of
Used to indicate that someone is being bossy and/or demanding, usually to an unreasonable extent
what is your phone number
Alternative form of what's your phone number?
what's on your mind
What are you thinking about?

You look bothered. What's on your mind?.

what's your name
Please inform me how to address you
what's your phone number
Used as question for the interlocutor to inform his or her phone number for subsequent communication
what's your poison
What do you want to drink?
whatever creams your twinkie
Do what you will, whatever makes you happy

I’m whacked on antidepressants and Diet Coke, and i’m willing to bet my buzz is better.But whatever creams your twinkie.

whatever floats your boat
What makes you happy; what stimulates you
whatever floats your boat
Do whatever makes you happy or stimulates you
who's your daddy
A humorous and/or sarcastic statement of superiority over someone else
who's your daddy
An assertion that one is the master in a relationship
her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
them
In non-standard spoken English, them is sometimes used instead of `those'. `Our Billy doesn't eat them ones,' Helen said
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
did a cat get your tongue
did you swallow your tongue? Why don't you speak?
her
Of them; their
her
pron. specific female; possessive form of she
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
someone
{i} person, human, human being
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
that
As a relative pronoun, that is equivalent to who or which, serving to point out, and make definite, a person or thing spoken of, or alluded to, before, and may be either singular or plural
that
conj. in order for
that
That, as a demonstrative, may precede the noun to which it refers; as, that which he has said is true; those in the basket are good apples
that
pron. pronoun used to indicate a specific person or thing
Турецкий язык - Английский Язык

Определение your в Турецкий язык Английский Язык словарь

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

it
dog
yer
{i} location

She asked about the location of the house. - O, evin yerini sordu.

Show me the location of your camp on this map. - Bana bu haritada kampınızın yerini gösterin.

his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

yer
{i} ground

The soldier lay injured on the ground. - Asker yerde yaralı yatıyordu.

After the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise. - Depremin ardından, insanlar şaşkınlıkla yerdeki derin çukura baktılar.

his
sense

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

yer
{i} place

You know many interesting places, don't you? - Çok enteresan yerler biliyorsun, değil mi?

In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday. - Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti.

his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

yer
{i} terrain

Situated on hilly terrain, the cathedral can be seen from a long distance. - Tepelik arazide yer alan katedral uzun bir mesafeden görülebilir.

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

her
omni

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

yer
{i} stand

I can see the tower from where I stand. - Durduğum yerden kuleyi görebiliyorum.

Tom walked over to where Mary was standing. - Tom Mary'nin durduğu yere doğru yürüdü.

us
{i} mind
yer
{i} spot

What's your favorite vacation spot? - Favori tatil yerin nedir?

Tom got the key from its secret hiding spot and opened the door. - Tom gizli saklama yerinden anahtarı aldı ve kapıyı açtı.

Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
yer
{i} quarter

I eat dinner at quarter past seven. - Yediyi çeyrek geçe akşam yemeğini yerim.

yer
{i} where

Where there's smoke there's fire. - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

His dog follows him wherever he goes. - Köpeği her yerde onu gittiği yerden takip eder.

her
(Bilgisayar) start every
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

her
(Bilgisayar) recur every
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

her
(Bilgisayar) for all

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

her
soever
her
(Bilgisayar) refresh every
his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
yer
{i} whereabouts

Parents should monitor their children's whereabouts. - Anne ve babalar, çocuklarının bulunduğu yerleri izlemelidir.

We couldn't find out her whereabouts. - Onun bulunduğu yeri bulamadık.

her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

her
whoever

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
pooch
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
bastard
it
push
it
{f} jog
it
dig into
us
reason
yer
point

Tom pointed to where Mary was standing. - Tom Mary'nin durduğu yeri gösterdi.

Tom pointed to the ground. - Tom yere işaret etti.

yer
situs
yer
room

There was room for one person in the car. - Arabada bir kişilik yer vardı.

She made room for an old lady. - O yaşlı bir bayana yer açtı.

yer
earth

In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth. - Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir.

Water covers about 70% of the earth. - Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır.

yer
seat

The paint on the seat on which you are sitting is still wet. - Oturduğun yerdeki boya hâlâ yaştır.

Tom showed up early so he could get a good seat. - İyi bir yer alabilmek için Tom erken geldi.

yer
situation

Why don't you actually consider your situation instead of just chancing it? - Sadece onu değiştirmek yerine, neden durumunu gerçekten düşünmüyorsun?

If I were you, I would have done the same thing in such a difficult situation. - Yerinde olsam, böyle zor bir durumda aynı şeyi yaparım.

yer
locality
yer
abode
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
yer
placing
yer
{i} slot
yer
the land
yer
place of
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
Yer
(Tıp) locum
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
{i} consciousness
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
us
{i} senses
yer
{i} position

With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position. - Derin ve saygılı huşuyla şamdanı önceki yerine koydum.

All the players were in position. - Bütün oyuncular yerlerindeydi.

yer
{i} station

The office where my father works is near the station. - Babamın çalıştığı yer istasyonun yakınındadır.

The station is situated in between the two towns. - İstasyon iki şehir arasında yer almaktadır.

yer
whence
yer
{i} site

Dan sent the machines to a site where they would be dismantled. - Dan makineleri sökülecekleri bir yere gönderdi.

This site is ideal for our house. - Bu yer bizim ev için idealdir.

yer
{i} footing
yer
{i} ubiety
yer
{i} glebe
yer
(Askeri) geolocation code file; standard specified geographic location file
yer
{i} locale
yer
{i} POST

Instead of coming directly home, I took the long way and stopped by the post office. - Doğrudan eve gelme yerine uzun bir yol yürüdüm ve postanenin yanında durdum.

In the post office, mail is classified according to the place where it is to go. - Postanede, posta gideceği yere göre sınıflandırılır.

yer
{i} space

Tom was angry at Mary because she parked in his space. - Tom Mary'ye onun yerine park ettiği için kızgındı.

Tom backed his car out of the parking space. - Tom arabasını park yerinden çıkardı.

yer
billet
yer
floor

The doll lay on the floor. - Bebek yerde yatıyordu.

I spilled egg on the floor. - Yumurtayı yere döktüm.

yer
terraneous
yer
residence
yer
lampoon

It's easy to lampoon their ideas now, but they seemed quite reasonable at the time. - Şu an onların fikirlerini yermek kolay, fakat onlar o zaman epey haklı göründü.

yer
{i} premises
yer
{i} standing

Tom walked over to where Mary was standing. - Tom Mary'nin durduğu yere doğru yürüdü.

Tom pointed to where Mary was standing. - Tom Mary'nin durduğu yeri gösterdi.

yer
mother earth
yer
whither
yer
{i} stead

If you can't come, send someone in your stead. - Eğer gelemiyorsan senin yerine birini gönder.

The president did not come, but sent the vice-president in his stead. - Başkan gelmedi ama, yerine başkan yardımcısını gönderdi.

yer
{i} locus
your
Избранное