yararsız

listen to the pronunciation of yararsız
Турецкий язык - Английский Язык
{s} useless

Freedom is useless unless you use it. - Onu kullanmadığın sürece özgürlük yararsızdır.

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

invalid
inexpedient
useless, of no use
bootless
otiose
useless, unprofitable, pointless faydasız, nafile
no good
profitless
footless
unobliging
pointless

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

of no avail
gainless
unserviceable
barren
idle
unprofitable
vain
hopeless
inutile
try in vain
empty
it's no use
yarar
profit

A wise man profits from his mistakes. - Akıllı bir adam hatalarından yararlanır.

I profited from reading this book. - Bu kitabı okuyarak yarar sağladım.

yarar
advantage

He often takes advantage of her ignorance. - O, sık sık onun cahilliğinden yararlanır.

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

yarar
benefit

He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits! - O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk.

I think that this material is of benefit to everyone. - Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum.

yararsız diye çıkarmak
weed out
yaşlı ve yararsız hastabakıcı
gamp
yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
{i} use

You had better make use of the opportunity. - Fırsattan yararlansanız iyi olur.

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
point

What's the point of not eating? - Yememenin yararı nedir?

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

yarar
useful

A cow is a useful animal. - İnek yararlı bir hayvandır.

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

yarar
good

He put her savings to good use. - O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı.

Eating fish is good for your health. - Balık yemek sağlığın için yararlıdır.

yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
interest

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

This book isn't just interesting, but also useful. - Bu kitap sadece ilginç değil, aynı zamanda yararlı.

yarar
expediency
yarar
virtue
yarar
(Biyokimya) availment
yarar
(Ticaret) boor
yarar
behoof
yarar
service
yarar
serviceability
yarar
{i} convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

yarar
benefıt
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
stead
yarar
grist to the mill
yarar
account
yarar
avail

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
efficacy
yarar
serviceable
yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
Турецкий язык - Турецкий язык
yararsız
Избранное