yararsız

listen to the pronunciation of yararsız
Турецкий язык - Английский Язык
{s} useless

Tom realized it was useless to argue. - Tom tartışmanın yararsız olduğunu fark etti.

Freedom is useless unless you use it. - Onu kullanmadığın sürece özgürlük yararsızdır.

invalid
inexpedient
useless, of no use
bootless
otiose
useless, unprofitable, pointless faydasız, nafile
no good
profitless
footless
unobliging
pointless

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

of no avail
gainless
unserviceable
barren
idle
unprofitable
vain
hopeless
inutile
try in vain
empty
it's no use
yarar
profit

A wise man profits from his mistakes. - Akıllı bir adam hatalarından yararlanır.

I profited from reading this book. - Bu kitabı okuyarak yarar sağladım.

yarar
advantage

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

He often takes advantage of her ignorance. - O, sık sık onun cahilliğinden yararlanır.

yarar
benefit

He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits! - O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk.

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

yararsız diye çıkarmak
weed out
yaşlı ve yararsız hastabakıcı
gamp
yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
{i} use

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
point

I told you it wasn't pointless. - Sana bunun yararsız olmadığını söyledim.

What's the point of not eating? - Yememenin yararı nedir?

yarar
useful

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

Iron is a useful metal. - Demir yararlı bir metaldir.

yarar
good

Eating fish is good for your health. - Balık yemek sağlığın için yararlıdır.

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
interest

It's in your best interest to testify against Sami. - Sami'ye karşı tanıklık etmeniz sizin yararınızadır.

It's in your best interest to testify against Tom. - Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır.

yarar
expediency
yarar
virtue
yarar
(Biyokimya) availment
yarar
(Ticaret) boor
yarar
behoof
yarar
service
yarar
serviceability
yarar
{i} convenience

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

yarar
benefıt
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
stead
yarar
grist to the mill
yarar
account
yarar
avail

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
efficacy
yarar
serviceable
yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
Турецкий язык - Турецкий язык
yararsız
Избранное