with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin

listen to the pronunciation of with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin
Английский Язык - Турецкий язык

Определение with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin в Английский Язык Турецкий язык словарь

outbreak
{i} salgın

Bu kampanya yeni Zika virüs salgınlarını önleyemez. - This campaign cannot forestall new Zika virus outbreaks.

Salgın konusunda gereksiz yere endişeli olmak için hiçbir sebep yoktur. - There is no reason to be unnecessarily worried about the outbreak.

outbreak
{i} (istenmeyen bir olay) (birdenbire) ortaya çıkma, patlak verme
outbreak
{i} başlama

Bir dizi olay savaşın başlamasına yol açtı. - A chain of events led to the outbreak of the war.

outbreak
patlak verme
outbreak
çıkma
outbreak
patlama
outbreak
{i} isyan
outbreak
isyan/salgın
outbreak
{i} yeryüzüne çıkmış kaya katmanı
Английский Язык - Английский Язык
outbreak
with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin

    Расстановка переносов

    with shingles, an out·break occurs when a rash and blisters ap·pear on the skin

    Произношение

    Слово дня

    deliquesce
Избранное