sol

listen to the pronunciation of sol
Английский Язык - Турецкий язык
sol notası
eski Romalıların güneş tanrısı
güneş

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

{i} sol [müz.]
koloit
sol noktası
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
güneş/sôl
gamda beşinci nota
(isim) sol [müz.]
koloit çözeltisi
sol
so
bu yüzden
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

so
öyle
it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

so
böyle
somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

you
siz

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

so
şöyle
somebody
biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

us
biz
someone
birisi

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

sol fa
{f} nota sistemi
sol fa
(fiil) nota işaretleri, nota sistemi, gam [müz.], notaya bakarak okuma
sol fa
{f} notaya bakarak okuma
sol fa
{f} gam [müz.]
sol fa
{f} nota işaretleri
sol fa syllables
(isim)ta işaretleri, nota imleri
sol fa syllables
nota imleri
sol fa syllables
nota işaretleri
this
bu
so
böylece
so
çok
so
bundan dolayı
his
onun

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

that
o
them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

me
bana
us
bizi
so
de
so
kadar
so
yani
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
so
demek ki
so
o kadar
so
öyleki
so
pek
it
o
so
da
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

him
o
so
(İnşaat) böylelikle
their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

her
onun

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

so
aynen
US
amerika
me
aman!
so
pek âlâ
so
diye
this
bu kadar

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

her
dişil onu
her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
so
demek
so
bu/o yüzden, bundan/ondan dolayı; bunun/onun sonucunda: I was sitting in the back, so I couldn't see the stage well. Arkada
so
e ne olacak?
so
böyle, böylece; şöyle, şöylece; öyle, öylece: While I was so doing the doorbell rang. Böyle yaparken kapı zili çaldı. Hold the knife
so
(bağlaç) için, diye, yani, bu yüzden, ması için
so
{ü} öyle mi
so
şartı ile
so
ması için
so
bağ
so
bundan dolayı,conn.bu yüzden: adj.çok: adv.bu yüzden
so
{s} böyle; şöyle; öyle: That's just not so! Öyle değil, efendim! If that's so, I'll have to go. Öyleyse gitmeye mecburum
so
conj. için
that
bu kadar

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

that
için

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

them
onları

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

you
sana

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

SO
(isim) sol [müz.]
SO
{i} sol [müz.]
SO
(Askeri) emniyet gözetleyicisi; özel harekat (safety observer; special operations)
his
zam onunki
my
vay be!
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
ünl
my
million years
my
hayret
my
vay be
so
bunun için
so
yeter
so
öylesine
so
bu cihetle
so
müddetçe
so
Ya! demek ki
so
bu
so
için
so
bu veya şu sebepten
that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

us
amerika birleşik devletleri
so
ve
her
kendi

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

his
eril onunki
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
so
onun sonucunda
so
bunun sonucunda
so
bunun üzerine
so
denli
so
onun için
so
bu nedenle
so
güya
so
şöylece
so
o yüzden
so
ondan dolayı
so
bu takdirde
so
kafi
so
öylece
so
de (dahi anlamında)
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
önemli bir şey

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
onu
it
(oyunda) ebe
me
beni
me
ben
me
mi
my
aman!
so
o derece
so
demek (ki)
so
bu kadar
someone
biri

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

One's
-nin
You
istediğin
flocculated sol
çökeltilmis sol
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
me
Dear me! Olur şey değil!
me
bana kalırsa
me
bendee
ones
siraye
smb
konuk olmak
smb
etmek
so
vesair
so
yanii
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

that
yaptığı
the costa del sol
Costa del Sol
them
onlardan

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz. - You may choose any of them.

this
böyle

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

us
bizimle
us
bizden
you
sizleri
you
sende

Senden küçük bir yardıma ihtiyacım var. - I need a little help from you.

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

you
sizden

Ben sizden özür dilemeliyim. - I must beg your pardon.

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
onunki

Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık. - We compared his work with hers.

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
it
önemli kimse
it
cazibe
it
şahsiyet
it
ilişki
it
çekicilik
it
{i} (oyunlarda) ebe
one's
nin
one's
birinin

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

ones
olan

Eski olanlarının yanı sıra çağdaş Farsça şiirler batı dünyasında bilinmemektedir. - Contemporary Persian poems haven’t been known in west world as well as ancient ones.

Modern arabalar birçok yönden eski olanlardan farklıdır. - Modern cars differ from the early ones in many ways.

s.b
fen fakültesi mezunu
sb
antimon
soh
(isim) sol [müz.]
soh
{i} sol [müz.]
somebody
bazısı
somebody
kimisi
somebody
şahsiyet
somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

Fransızca anlayan kimseyi arıyorum. - I'm looking for somebody who understands French.

someone
şahsiyet
someone
kimse

Birinin kafasından neler geçtiğini kimse kesin olarak bilemez. - No one ever really knows what's going through someone else's head.

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

someone
önemli kimse
that
ki
that
o kadar

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

that
öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

this
işbu
you
seni

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

you
size

İçmek için size ne alabilirim? - What can I get you for drinking?

Ben size yardımcı olmaktan mutlu olurum. - I will be glad to help you.

you
sizi

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

your
senin

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

Geçen sene Bayan Kato senin öğretmenin miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Турецкий язык - Турецкий язык
Sosyalizme yakın görüşte olan grup
Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses
Bu sesi gösteren nota işareti
Sol yumrukla vuruş
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
Bu taraftaki yön
Boksta sol yumrukla vuruş
sol anahtarı
(Muzik) Sol anahtarı, müzikte notaların tanımlandığı çizgilerden oluşan ve porte adı verilen alt alta sıralanmış 5 çizginin, sol baş tarafına konulan ve konulduğu her çizgiye kendi adını veren özel şekillere "anahtar" adı verilmektedir. Genel olarak sınıflandırıldığında müzikte toplam üç tür anahtar bulunur; bunlardan birincisi Sol anahtarı, ikincisi Do anahtarı ve üçüncüsü de Fa anahtarıdır
sol anahtarı
Portedeki notaların sol yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
sol açık
Futbolda forvette yer alan, sol başta bulunan oyuncu
sol bek
Bir takımın savunmasının sol yönünde yer alan oyuncusu
sol eğilimli
Dünya görüşü solculuğa yatkın olan
sol haf
Orta sahanın en solunda oynayan oyuncu
sol
Futbolda, sol açıkla santrafor arasında görev yapan hücum oyuncusu
sol şerit
Trafikte yolun veya caddenin sol tarafında yer alan yol çizgilerinin oluşturduğu bölüm
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duyu
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
sb
Antimon elementinin simgesi
Английский Язык - Английский Язык
Statute of limitations
Stoppages of leave
Sleep Onset Latency
Standards of Learning
shit out of luck, meaning that luck has run out; an impasse has been reached (figuratively or literally)
Speed of light
The sun god; equivalent of the Greek Helios
The local day (cycle of light and darkness) on another planet; that on Mars, the synodical rotation period of which is 24 hours, 39 minutes, 35 seconds
A diminutive of the male given name Solomon
The Sun
An old French coin consisting of 12 deniers
A solar day on Mars (equivalent to 24 hours, 39 minutes, 35 seconds)
Gold
The fifth step in the solfège scale of C (Ut), preceded by fa and followed by la
A Spanish-American gold or silver coin, now the main currency unit of Peru (also new sol), or a coin of this value

Three days after, the Great Sun, his brother, sent me another deer-skin of the same oil, to the quantity of forty pints. The most common sort sold this year at twenty sols a pint, and I was sure mine was not of the worst kind. -- History of Louisiana, M. Le Page Du Pratz.

A type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid
{n} the name of note in music, a french coin
The sun. The fifth tone of the diatonic scale in solfeggio. An old French coin worth 12 deniers. A colloidal solution. so (=a musical note). In Roman religion, the name of two distinct sun gods at Rome. The original Sol, or Sol Indiges, had an annual sacrifice and shrines on the Quirinal and in the Circus Maximus. After the importation of various Syrian sun cults, Elagabalus built a temple to Sol Invictus on the Palatine and attempted to make his worship the principal religion at Rome. Aurelian later reestablished the worship and erected a temple to Sol in the Campus Agrippae. The worship of Sol remained the chief imperial cult until the rise of Christianity
Gold; so called from its brilliancy, color, and value
The Sun, central power source of our solar system The Sun stands for the individuality in the nativity It rules Leo and is exalted in Aries
SH** Out Of Luck
The name of Earth's sun
A computer language that was a prototype for IDL
The monetary unit in Ironrealm, now used heavily via electronic methods, such as credit, but originally copper coins about the size of quarters with the image of a rising (or setting, depending on one's point of view) engraved into the surface
Refers to a dry colloidal particle, as opposed to a gel, which contains water or other solvent
{i} fifth tone of the diatonic scale (Music); former French coin; coin and monetary unit of Peru; liquid colloidal solution (Chemistry)
(Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios
A silver and gold coin of Peru
Sticker(s) On Label
Sol Rising, and sponsors public readings and other events Head librarian is Lorna Toolis
Unix Host
Standards Of Learning (what a student must learn to meet state expectations and receive a diploma)
A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal solution or suspension
A sou
the Sun in coniunctio; he has corresponding fiery characteristics, and his metal is gold or sulphur He is associated with consciousness and the Animus in Jungian psychology
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization
abbreviation for solution; soluble
Solenoid
Relating to the field of solar energy
(Latin) The sun “And when Dan Sol to slope his wheels began ” Thomson: Castle of Indolence, cauto i Sol The term given by the ancient alchemists to gold Silver was luna Sol in the Edda was the daughter of Mundilfori, and sister of Mani She was so beautiful that at death she was placed in heaven to drive the sunchariot Two horses were yoked to it, named Arvakur and Alsvith (watchful and rapid) (Scandinavian mythology ) (See Mani )
A colloid with solid particles suspended in a liquid Examples are protoplasm, starch in water, and gels
The silver sol is the unit of value, and is worth about 68 cents
a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
In solmization, the fifth degree of the major scale
A syllable applied in solmization to the note G, or to the fifth tone of any diatonic scale
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization (Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
The tone itself
corti
Sol III
an alternate name for the Earth (Terra)
Sol. Song
An abbreviation used for Solomon's Song (the Song of Solomon), a book of the Old Testament book of the Bible
sol-fa
a method of sight singing music that uses the syllables do (originally ut), re, mi, fa, sol (or so), la, and si (or ti) to represent the pitches of the scale, most commonly the major scale. The fixed-do system uses do for C, and the movable-do system uses do for whatever key the melody uses (thus B is do if the piece is in the key of B)
solid sol
A type of colloid, of the form of one solid dispersed in another continuous solid
Sol Hurok
born April 9, 1888, Pogar, near Kharkov, Russia died March 5, 1974, New York, N.Y., U.S. Russian-born U.S. impresario. He went to the U.S. in 1905 and in 1913 inaugurated the concert series Music for the Masses, which led to his representing many famous eastern European artists when they toured abroad, including Feodor Chaliapin, Mischa Elman, Anna Pavlova, and Artur Rubinstein
sol fa
{f} sing the notes of the gamut
sol-fa
the system in which the notes of the musical scale are represented by seven short words, do, re, mi, fa, so, la, ti, which are used especially in singing (sol + fa)
-sol
Forming the names of different kinds of soil
ME
Middle English
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
S. of Sol.
An abbreviation used for the Song of Solomon, a book of the Old Testament book of the Bible
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SO
shut out
So
A Mon-Khmer-speaking people of Laos and Thailand
So
Alternative form of So
Song Sol.
An abbreviation used for the Song of Solomon, a book of the Old Testament book of the Bible
Song of Sol.
An abbreviation used for the Song of Solomon, a book of the Old Testament book of the Bible
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
Italian
it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
Italy
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
someone
s.o.
significant other
so
true

You are responsible for this, is that not so?.

so
In order that

Eat your broccoli so you can have dessert.

so
homosexual

Is he so?.

so
Significant other (romantic partner)
so
Shortened form of "So what?"

You park your car in front of my house every morning. So?.

so
In this or that manner

Place the napkin on the table just so.

so
therefore

He wanted a book, so he went to the library.

so
Someone
so
Very much

That is so not true!.

so
In that state, with that attribute. Replaces the aforementioned adjective phrase

But if I had been more fit to be married, I might have made you more so too.

so
Used after a pause for thought to introduce a new topic, question or story

So, there was this squirrel stuck in the chimney.

so
Symphony orchestra
so
Very

It’s not so bad.

so
The statistic reporting the number of strikeouts recorded by a pitcher; K
so
To this or that extent

I need a piece of cloth so long.

her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
Of them; their
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
so
in order that; "he stooped down so he could pick up his hat" to a very great extent or degree; "the idea is so obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my head aches so!" (usually followed by `that') to an extent or degree as expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty that it smells" in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets" to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so far with this student"; "can do only so much in a day" in the same way; also; "I was offended and so was he"; "worked hard and so did she
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

so
in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets"
our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
so
{a} in like manner, thus, provided
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Costa del Sol
the Costa del Sol a part of the Mediterranean Sea coast in southern Spain. Many tourists go there, especially around Malaga and Marbella
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
S. of Sol
Song of Solomon
SO
{i} large orchestra that performs symphonic compositions (made up of string, woodwind, brass, and percussion sections)
SO
sulphinic
So
swa
Their
tin
US
uk
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
le
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
Herpa 1: 43 resin Germany
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
he, her
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
pron: his 46
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Mah'english | adronato
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
Short form meaning Information Technology
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
information technology TI
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
Information Technology
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology - see ICT
it
Information technologies
me
One
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
See Men, pron
me
Management Entity
me
Mobile Equipment E g a mobile phone
Турецкий язык - Английский Язык
left

He was injured in his left leg in the accident. - O, kazada sol bacağından yaralandı.

Joan broke her left arm in the accident. - Joan kazada sol kolunu kırdı.

group of people who hold radical and socialistic political views; sol
sinistro
left hand

Show me what you have in your left hand. - Sol elinde ne varsa bana göster.

I tried to write with my left hand. - Ben sol elimle yazmaya çalıştım.

mus

Tom eats, sleeps and breathes music. - Tom yer, uyur ve müzik solur.

He must be sick; he looks pale. - O, hasta olmalı; solgun görünüyor.

sol
fifth tone of the diatonic scale (Music)
G; soh
{f} fade

Flowers soon fade when they have been cut. - Çiçekler koparıldığında kısa sürede soldu.

Tom is wearing a faded blue shirt. - Tom soluk bir mavi gömlek giyiyor.

(Biyokimya) left handed
(Bilgisayar) left/inside
{f} fading
{f} wilt

The daffodils are starting to wilt. - Nergisler solmaya başlıyor.

The flowers wilt without water. - Çiçekler su olmadan solarlar.

{f} wilted

The flowers in the vase were wilted. - Vazodaki çiçekler soldu.

levo
{f} faded

Faded jeans are still in fashion. - Soluk pantolonlar hâlâ modadır.

Tom is wearing a faded blue shirt. - Tom soluk bir mavi gömlek giyiyor.

{f} withered

The flowers have all withered. - Çiçeklerin hepsi soldu.

Because of the drought, the grass has withered. - Kuraklıktan dolayı, çim soldu.

lefthand
on left
left of

The wardrobe stood to the left of the door. - Gardırop kapının solunda duruyordu.

The computer is placed to the left of the women. - Bilgisayar kadınların sol tarafına yerleştirildi.

(Diş Hekimliği) sinister
her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

sol taraf
left
sol tarafa
left
sol üst
(Bilgisayar) left up
sol üst
(Bilgisayar) top-left
sol üst
(Bilgisayar) upper left
sol-üst
(Bilgisayar) upper-left
sol/iç
(Bilgisayar) left/inside
sol anahtarı
(Muzik) Clef sign
sol alt w/ıd
(Bilgisayar) lower left w/id
sol anahtarı
treble clef
sol açık
outside left
sol açık oyuncusu
leftwinger
sol bölüm
(Bilgisayar) left section
sol direkt
(boksta) straight left
sol el
LH (left hand)
sol elle yapılan
left handed
sol kanat
left wing

The regional council is dominated by the left wing. - Bölgesel konsey sol kanattan hakimdir.

sol kanat oyuncusu
leftwinger
sol notası teli
G-string
sol taraf
LH (left hand)
sol taraf
left hand side
sol taraf
the Left
sol taraftan
to the left
sol tribünde
left stand
sol yan
port
sol yapmak
to steer to the left
sol yumruk
left-hander
sol üst w/ıd
(Bilgisayar) upper left w/id
sol şerit
left lane
his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
merkez sol
(Politika, Siyaset) center left
merkez sol
(Politika, Siyaset) center-left
sb
(Kimya) symbol of antimony
üst sol
(Bilgisayar) top left
her
whatever

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
bastard
it
push
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
sol anahtarı
G clef
us
reason
demoktratik sol parti
Democratic Left Party
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
fleming sol el kuralı
fleming's left-hand rule
geminin sol tarafı
port
geminin sol yanı
larboard
geri sol
(Bilgisayar) back left
her
every; each
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
cur
kitabın sol sayfası
verso
otoyolda en sol şerit
car pool lane
politik sol
(Politika, Siyaset) political left
saçımı sol tarafa ayırın lütfen
please part my hair on the left side
sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
(Atasözü) After you've done something kind or philanthropic, don't go around telling the world about it
sağ eliyle sol kulağını göstermek
to do something the hard way
sağ gösterip sol vurmak
fake
sağ gözünü sol gözünden kıskanmak
to be extremely jealous
sağ gözünü sol gözünden sakınmak
to be very jealous
so
{i} end
us
{i} senses
sol

  Турецкое произношение

  sōl

  Произношение

  /ˈsōl/ /ˈsoʊl/

  Этимология

  [ sOl ] (noun.) 14th century. From Latin solve in the hymn for St. John the Baptist all note names were take from.

  Общие Словосочетания

  sol soluk, sol anahtarı

  Слово дня

  flammable
Избранное