sayesinde

listen to the pronunciation of sayesinde
Турецкий язык - Английский Язык
by means of
thanks to

Thanks to your help, we were successful. - Yardımın sayesinde, başarılıydık.

Thanks to the nice weather, we were able to harvest all of the crops in a day. - Güzel hava sayesinde, tüm ürünleri bir gün içinde hasat edebildik.

by virtue of
in virtue of
due to
on his coattails
whereby
on his coat tails
owing to
through

Languages are not carved in stone. Languages live through all of us. - Diller taşa kazınmamıştır. Diller hepimizin sayesinde yaşar.

He has made a fortune through hard work. - O çok çalışma sayesinde bir servet yaptı.

through the agency of
by dint of
through one's instrumentality
by the agency of
thro

I was able to get a job through the good offices of my friend. - Arkadaşlarımın iyi ofisleri sayesinde bir iş bulabildim.

Tom and Mike became acquainted through their mutual friends. - Tom ve Mike ortak arkadaşları sayesinde arkadaş oldular.

thru
by courtesy of
a) thanks to, owing to b) by means of
by force of
with

With your talent, you should be able to make a lot of money. - Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin.

With your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

sayesinde, yararlanarak
Through using
sayesinde münasebetiyle
under favour of
sayesinde thanks to: Ali'nin sayesinde işi bitirdik
Thanks to Ali we've got the job done
saye
aegis
saye
help

With your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

Thanks to your help, we were successful. - Yardımın sayesinde, başarılıydık.

saye
protection, assistance, favor
saye
shade, shadow; protection, help
saye
shadow; shade
Английский Язык - Английский Язык

Определение sayesinde в Английский Язык Английский Язык словарь

saye
obsolete spelling of say
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla: "Çocuk öğrenmişse, ne yapmışsa Ramazan'ın sayesinde yapmıştı."- H. E. Adıvar
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla
SAYE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan ta
SAYE
(Hukuk) Destek, yardım, emek, araç
saye
Koruma, yardım
saye
Gölge
sayesinde
Избранное