right of

listen to the pronunciation of right of
Английский Язык - Турецкий язык

Определение right of в Английский Язык Турецкий язык словарь

right
sağ

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

right
hak

Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. - Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

right
haklı

Her zaman haklı olduğun konusunda ısrar ediyorsun. - You always insist that you are in the right.

Kuzey Amerika'da işler, Her zaman müşteri haklıdır. prensibi ile yapılır. - In North America, business operates on the customer is always right principle.

right
doğru

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Onu yazman gerektiği doğrudur. - It is right that you should write it.

right
{f} telâfi etmek
Right
{i} doğruluk

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

Right
{i} gerçek

Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir. - These items must be returned to their rightful owner.

Gerçekten şu anda konuşamam. - I really can't talk right now.

right
sağa

O, masayı sağa doğru kaydırdı. - He moved the desk to the right.

Anahtarı sağa doğru dönder. - Turn the key to the right.

right
cidden
right
doğrudan doğruya

Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer. - A bike path goes right past my house.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

right
(Askeri) (OR LEFT) SAĞDA (VEYA SOLDA): Bak. "left (right) "
right
tamam

Bob benim tavsiyemi dinleseydi, şimdi her şey tamam olacaktı. - If Bob had taken my advice, everything would be all right now.

Ben şimdi tamamen iyiyim. - I am quite all right now.

right
doğru olma

Tom'un mezuniyet törenine gitmemek gerçekten doğru olmazdı. - It just wouldn't be right not to go to Tom's graduation ceremony.

Cevabınızın yanlış ya da doğru olması önemli değil. - It doesn't matter whether your answer is right or wrong.

right
rast
right
yanlış olmayan
right
sağa doğru

Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm. - I saw his car veering to the right.

O, sağa doğru keskin bir dönüş yaptı. - He made a sharp turn to the right.

right
hemen

Şirket savaştan hemen sonra başlayan bir grup girişimci tarafından alındı. - The company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.

O, hemen geri döneceğini söyledi. - She said she would be back right away.

right
büsbütün
right
ahlakça doğru
right
istenildiği gibi olan
right
hakikat
right
ahlakça doğru olan şey
right
tamamıyla
right
uygun bir şekilde
right
düzeltmek

İşleri düzeltmek için yalnızca birkaç güne daha ihtiyacım var. - I only need another few days to make things right.

Onu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make it right.

right
dürüstlük
right
düzelmek
right
isabetli

Tamamen isabetli bir soru sordular. - They asked a question that was right on the mark.

right
haklı olmak

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

right
yetki

Tamam, şimdi yetki bende. - All right, I'm in charge now.

right
istihkak
right
(Ticaret) gereken

Şu anda yapmam gereken bir şey var. - There's something I need to do right now.

Araştırmamız gereken yer tam burası. - Right here is where we need to search.

right
elverişli

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

right
tamamen

Tamamen yanlış olmasındansa üç aşağı beş yukarı doğru olması daha iyidir. - It's better to be approximately right than completely wrong.

Tamamen haklısın, Tom. - You're exactly right, Tom.

right
uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

O, iş için uygun adamdır. - He is the right man for the job.

right
pek

Pekâlâ. Diğer on beş Almanca cümleyi tercüme edip, ondan sonra ayrılacağım. - All right. I'll translate another fifteen sentences in German, and then leave.

Pekala. Şimdi gidiyorum. - All right. I'm leaving.

right
çok

Tom'un Mary'nin olduğu kadar çok burada olma hakkı var. - Tom has as much right to be here as Mary does.

Tom'un şu anda konuşmayı canı çok istemiyor. - Tom doesn't feel much like talking right now.

right
yanlış olmama
right of way
kullanma hakkı
right
sağlam
right
doğru olan şey
right
namuslu
right
aranan
right
aklı başında

Aklı başında hiç kimse bunu yapmazdı. - No one in their right mind would do this.

Tom'un aklı başında değil. - Tom isn't in his right mind.

right
iyi

Neşelen! Yakında her şey iyi olacak. - Cheer up! Everything will soon be all right.

Neşelen! Yakında her şey iyi olacak. - Cheer up! It will soon come out all right.

right
güvenilir

En güvenilir adamım ol. - Be my right-hand man.

right
sağ taraf

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

Taro, annesinin sağ tarafında. - Taro is on the right side of his mother.

right
(siyaset) sağ kanat
right
tutucu
right
düz

Bu sokaktan düz git ve bankadan sağa dön. - Go along this street and turn right at the bank.

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

right
uygun biçimde
right
adaletli
right
düzgün

Ben işi düzgün yapabilirim! - I can do the job right!

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

right
sağlıklı

Baharat tam sağlıklıydı. - The seasoning is just right.

Bu video kaydedici sağlıklı çalışmıyor. - This video recorder doesn't work right.

right
dosdoğru

Beni suçlamak seni daha iyi hissettiriyorsa, dosdoğru git. - If blaming me makes you feel better, go right ahead.

Dosdoğru bize geliyor! - It's coming right at us!

right
doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

right
gerçeğe uygun
right of way
geçiş hakkı
right of way
(trafikte) geçiş hakkı
right
hukuk
right
haktan
right of way
1. huk. geçit hakkı. 2. trafik geçiş hakkı
the right of
hakkın
Right
{ü} Haklısınız!/Doğrudur!
Right
{i} düzen

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

right
itibarını iade etmek
right
tam olarak

Bu tam olarak doğru değil. - That isn't exactly right.

Bu tam olarak doğru değil. - That's not exactly right.

right
dürüst

Hiç kimse dürüst ve enerjik bir şekilde iyi ve adil bir neden için savaşma hakkınızı inkar edemez. - No one will deny your right to fight honestly and energetically for a good and just cause.

Bunun çabuk yapılmasını mı istiyorsun yoksa doğru dürüst yapılmasını mı istiyorsun? - Do you want this done quickly or do you want this done right?

right
çeki düzen vermek
right
en uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

right
adalete uygunlu
right
gayet
right
yolunda

Şimdi her şey yolunda. - Everything is all right now.

Onunla işler yolunda. - It's all right with him.

right
tam

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

Tom tam doğru zamanda geldi. - Tom arrived at just the right moment.

right
insaflı
right
{s} dik (açı)
right
düzenli

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

right
dik konuma getirmek
right
{s} dik açılı

Bu iki çizgi dik açılıdır. - These two lines are at right angles.

right
{f} doğrultmak
right
derleyip toplamak
right
doğruca

Bir otelde oda kiraladım ve doğruca yatmaya gittim. - I checked into a hotel and went right to sleep.

Mayuko doğruca eve gitti. - Mayuko went right home.

right
sağ z
right
sağda

Onun ofisi orada sağda. - His office is right up there.

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

right
adalete uygun şekilde
right
{s} (ahlakça) doğru: Do what's right! Doğru olanı yap!
right
sağdan

Sağdan bir sonraki sokağa sap. - Turn right on the next street.

Avrupa'nın çoğu ülkesinde arabalar sağdan gitmek zorundadır. - In most of the countries in Europe, cars have to keep to the right.

right
münasip
right
adaletli olarak
right
{s} yasal (mirasçı)
right
haklı çıkarmak
right
{s} doğru, yanlış olmayan: What you said is right. Dediğiniz doğru. That's not the
right
doğrulu

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

right
durüst
right of audience
söz hakkı (mahkemede)
right of audience
konuşma hakkı (mahkemede)
right of audience
(Politika, Siyaset) savunma hakkı
right of way
huk. geçit hakkı, irtifak hakkı
right of way
geçiş önceliği hakkı
right of way
oto. yol hakkı
right of way
demiryolu arazisi
right of way
yol hakkı
right of way
yol geçen arazi parçası
Английский Язык - Английский Язык

Определение right of в Английский Язык Английский Язык словарь

right
To set upright

The tow-truck righted what was left of the automobile.

right
According to fact or truth; actually; truly; really
right
Yes. I agree with whatever you say. I have no opinion
right
Towards the right side
right
A legal or moral entitlement

You have no right to go through my book.

right
All right; not requiring assistance

'You lost?' / Colin spun round. Looking at him was a nurse, her eyebrows raised. / 'No, I'm right, thanks,' said Colin.

right
Exactly, precisely

Luckily we arrived right at the start of the film.

right
The right side or direction

The pharmacy is just on the right past the bookshop.

right
Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines

The kitchen counter formed a right angle with the back wall.

right
Signpost word used to change the subject in a discussion or discourse
right
To correct

Righting all the wrongs of the war will be impossible.

right
That which complies with justice, law or reason

We're on the side of right in this contest.

right
Very, extremely, quite

The fog was right hard to see through so I was on Tom Pritchard before I saw him.

right
To return to normal upright position

When the wind died down, the ship righted.

right
Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true

I thought you'd made a mistake, but it seems you were right all along.

right
Yes. Correct. I agree
right
The ensemble of right-wing political parties; political conservatives as a group

The political right holds too much power.

right
On the right side
right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →

After the accident, her right leg was slighly shorter than her left.

right of way
Land on which a right of way exists
right of way
The area modified for passage of a railway; often specifically the railbed and tracks
right of way
The right to proceed first in traffic
right of way
A legal easement granted for the construction of a roadway or railway
right of way
The priority granted to the first person to properly execute an attack
right of way
A legal right of passage over another's land or pathways

restricted byway” means a highway over which the public have restricted byway rights, with or without a right to drive animals of any description along the highway, but no other rights of way.

right
{i} privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness
right
correctly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite
right
{a} properly, truly, justly, directly, very
right
{v} to relieve from wrong, adjust, replace
right
{v} to take a proper position
right
{a} fit, proper, true, just, happy, strait
right
{n} justice, a just claim, privilege, prerogative, interest, property, power, the side not left, a tract of land, freedom from error
right of audience
(Kanun) A right of audience is an English term used to describe the rights that an individual has to appear before certain courts. Traditionally only barristers had rights of audience before certain Courts of England and Wales. However, solicitors are increasingly gaining rights of audience and appearing in courts themselves
Right
{i} conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism
Right
orun
Right of way
way
right
a justified claim to something, usually implying that others have certain duties with respect to the possessor of the right
right
Most favorable or convenient; fortunate
right
The temporary privilege granted to a company's existing common shareholders to acquire additional common shares directly from the company at a stated price The price is usually at a discount to the market price of the common stock on the day the rights are issued, and the rights only are good within a specified time period Rights of listed companies trade on stock exchanges from the ex rights date until their expiry, so holders can either exercise the rights or they can sell them
right
The opportunity a corporation gives a shareholder to buy additional shares at a special price for a limited time Shareholders who don't use their rights can sell them to other investors
right
correct or accurate, as in: Careful writers strive to use the right word
right
of the side of cloth or clothing intended to face outward; "the right side of the cloth showed the pattern"; "be sure your shirt is right side out"
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right" (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights" regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again" put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized" make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust" correct in opinion or judgment; "time proved him right" having the axis perpendicular to the base; "a right angle" of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream" in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess" in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right" exactly; "he fell flop on his face" immediately; "she called right after dinner" an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!" completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap" toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right
regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again"
right
To recover the proper or natural condition or position; to become upright
right
A right is a formal, legal mechanism that claims that a breach of duty must be redressed The claim may be set out in a complaint, which, upon presentation to court, triggers the coercive power of the law to bring the one charged with the violation into court to justify his behavior
right
free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision"
right
A mode of playing where the steps are rotated 90 degrees to the right
right
make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the calculation"
right
Also applied to the corresponding side of the lower animals
right
the piece of ground in the outfield on the catcher's right
right
in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess"
right
exactly; "he fell flop on his face"
right
- legally recognized entitlement to do something to or with content
right
in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right"
right
Function: Adjective Very Example: "You're right near the street you want to be on "
right
The straight course; adherence to duty; obedience to lawful authority, divine or human; freedom from guilt, the opposite of moral wrong
right
{s} pertaining to the right side; correct; morally correct, just, fair; normal; suitable, fitting; best, most desirable; in good order or condition; in good health; perpendicular, intersecting at or containing a 90-degree angle; straight
right
Refers to the right foot, hand, hip or a direction
right
A rule associated with the system as a whole, granted to a user or group They allow users to perform a certain action on the system such as the right to log on to a network
right
To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights to; to assert or regain the rights of; as, to right the oppressed; to right one's self; also, to vindicate
right
the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body"
right
A privilege allowing existing shareholders in a company to buy shares of a new issue of common stock before it is offered to the public
right
Having reference to a straight line; perpendicular, forming a 90-degree angle
right
immediately; "she called right after dinner"
right
in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him"
right
dexter
right
According to any rule of art; correctly
right
To bring or restore to the proper or natural position; to set upright; to make right or straight (that which has been wrong or crooked); to correct
right
location near or direction toward the right side; i e the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
a turn to the right; "take a right at the corner"
right
Straight; direct; not crooked; as, a right line
right
(Southern regional intensive) very; "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right nice place"
right
In a right or straight line; directly; hence; straightway; immediately; next; as, he stood right before me; it went right to the mark; he came right out; he followed right after the guide
right
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action is usually stronger than on the other side; opposed to left when used in reference to a part of the body; as, the right side, hand, arm
right
According to fact or truth; actually; truly; really; correctly; exactly; as, to tell a story right
right
having a 90 degree angle; perpendicular; a right cylinder is one in which the straight lines that compose it are normal to its base; a right cone (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the vertex to the center of the base is normal to the base; a right pyramid (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the center of the base is normal to the base
right
having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
right
in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?"
right
An asset granting the temporary privilege of purchasing additional shares directly from the company at a stated price to existing shareholders
right
a benefit given to stockholders to buy additional stock in a company in proportion to existing holdings for a specified period of time
right
(frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
right
Constant associated with the key code value for the Right Arrow key (39)
right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →
right
In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely; highly; as, right humble; right noble; right valiant
right
That which one has a legal or social claim to do or to exact; legal power; authority; as, a sheriff has a right to arrest a criminal
right
precisely, exactly; "stand right here!"
right
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
right
of or belonging to the political or intellectual right
right
To a great extent or degree
right
Designed to be placed or worn outward; as, the right side of a piece of cloth
right
An option to subscribe to new shares issued by a company which enables a stockholder to maintain his proportionate ownership in the company
right
Privilege or immunity granted by authority
right
correct in opinion or judgment; "time proved him right"
right
A true statement; freedom from error of falsehood; adherence to truth or fact
right
According with truth; passing a true judgment; conforming to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous; correct; as, this is the right faith
right
Exactly; just
right
appropriate for a condition or occasion; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position"
right
make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust"
right
[ degrees --- ] Turns the active turtle the specifiefd number of degrees, to the right if degrees is positive and to the left if negatlve
right
That which justly belongs to one; that which one has a claim to possess or own; the interest or share which anyone has in a piece of property; title; claim; interest; ownership
right
anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim"
right
an interjection expressing agreement
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
Portion of the political spectrum associated with conservative political thought. The term derives from the seating arrangement of the French revolutionary parliament ( 1790s) in which the conservative representatives sat to the presiding officer's right. In the 19th century, the term applied to conservatives who supported authority, tradition, and property. In the 20th century a divergent, radical form developed that was associated with fascism. See also left. Petition of Right privacy right of right whale right to work law riparian right States' Rights Democrat accused rights of the animal rights Bill of Rights Civil Rights Act of 1964 civil rights movement Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Equal Rights Amendment gay rights movement homosexual rights movement GI Bill of Rights human rights states' rights Universal Declaration of Human Rights Virginia Declaration of Rights Voting Rights Act Committee for the Defense of Legitimate Rights Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
right
Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well regulated; correctly done
right
Refers to the right foot, hand hip or a direction
right
Straight, not bent
right
Characterized by reality or genuineness; real; actual; not spurious
right
an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away"
right
{f} restore to good condition; set in an upright position; correct, make right
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
in a correct manner; "he guessed right"
right
That which one has a natural claim to exact
right
Hence, to regain an upright position, as a ship or boat, after careening
right
Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose
right
See Center, 5
right
a turn to the right; "take a right at the corner" anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim" an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away" the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body" those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
Healthy, sane, competent
right
Conformed to the constitution of man and the will of God, or to justice and equity; not deviating from the true and just; according with truth and duty; just; true
right
A just judgment or action; that which is true or proper; justice; uprightness; integrity
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged
right
toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right
intended for the right hand; "a right-hand glove"
right
Privilege granted shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public Such a right, which normally has a life of two to four weeks, is freely transferable and entitles the holder to buy the new common stock below the public offering price See: Warrant
right
being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
right
The interest one has in a piece of property A claim or title enforceable by law
right
an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!"
right
That to which one has a just claim
right
A company share price token is moved one space 'right' on the stock market if it declares a full dividend If it is in a box with an arrow pointing up, it is instead moved up one space
right
of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
right
That which is right or correct
right
Pertaining to the political right; conservative
right
completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap"
right
in accord with accepted standards of usage or procedure; "what's the right word for this?"; "the right way to open oysters"
right
socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior"
right
Privilege granted to existing shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public Such a right, which normally has a life of two to four weeks, is freely transferable and entitles the holder to buy the new common stock below the public offering price See: warrant
right
toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right"
right
The right side; the side opposite to the left
right
A special security issued by a company in a Rights Offering (typically good for only a short period) that gives a stockholder the right to purchase new shares issued by the corporation at a preset price, usually below the market price
right
An option to subscribe to new shares issued by a company which enables a stockholder to maintain his/her proportionate ownership in the company
right
The outward or most finished surface, as of a piece of cloth, a carpet, etc
right
The area to the right hand side of the point The world, as it is percieved
right
Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right man in the right place; the right way from London to Oxford
right
In a right manner
right
According to the law or will of God; conforming to the standard of truth and justice; righteously; as, to live right; to judge right
right
In some legislative bodies of Europe (as in France), those members collectively who are conservatives or monarchists
right
Upright; erect from a base; having an upright axis; not oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone
right
put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized"
right of way
Permission given allowing specified persons access to property for specified reasons Routinely deeded to utility companies to allow them to access and maintain equipment located on private property
right of way
(1) The right to pass over property owned by another, usually based upon an easement (2) A path or thoroughfare over which passage is made (3) A strip of land over which facilities such as highways, railroads or power lines are built
right of way
A right of way is a public path across private land
right of way
right of a vehicle to go first; right to pass through someone else's property
right of way
Private property acquired, at a fair price by a utility for generation, transmission and distribution facilities Also, land obtained to run lines to houses Signed agreements are obtained from land owners
right of way
A privilege operating as an easement upon land, whereby the owner does by grant, or by agreement, give to another the right to pass over his land; to construct a roadway over, or use as a roadway, a specific part of his land, telephone, telegraph, or electric power lines, or the right to place underground water mains, gas mains or sewer mains
right of way
(The) The legal right to make use of a certain passage whether high-road, by-road, or private road Watercourses, ferries, rivers, etc , are included in the word “ways ” Private right of way may be claimed by immemorial usage, special permission, of necessity; but a funeral cortège or bridal party having passed over a certain field does not give to the public the right of way, as many suppose
right of way
The right of another to cross over, under or through a parcel of land
right of way
In short track skating, the lead skater has the right of way and the passing skater is responsible for avoiding body contact In long track skating, the skater who starts in the outside lane has the right of way at the crossover if they arrive at the same time, but otherwise the skater in the lead has the right of way
right of way
(1)The right to pass over property owned by another, usually based upon an easement (2) A path or thoroughfare over which passage is made (3) A strip of land over which facilities such as highways, railroads or power lines are built
right of way
A strip of land which is used as a roadbed, either for a street or railway The land is set aside as an easement or in fee, either by agreement or condemnation May also be used to describe the right itself to pass over the land of another
right of way
A right of way is a strip of land that is used for a road, railway line, or power line
right of way
The right to pass over or through a property owned by others based upon an easement
right of way
A person may have the right to cross your property to gain access to his own property, or there may be a general pathway across the land
right of way
An easement or right of passage over another's land; the strip of land used as a roadbed by a railroad or used for a public purpose by other public utilities The right or privilege to pass over a designated portion of the property of another A privilege operating as an easement upon land, whereby the owner, by grant, or by agreement, gives to another the right to access over his land, to construct a roadway, or use as a roadway a specific part of his land, or the right to construct through and over his land, telephone, telegraph or electric power lines, or the right to place underground water mains, gas mains, or sewer mains
right of way
the right of way is the land set aside for use as a highway corridor Rights of way are purchased prior to the construction of a new road, and usually enough extra land is purchased for the purpose of building sound walls, retaining walls, and other mitigation features Sometimes, rights of way are left vacant after the initial roadway facility is constructed to allow for future highway expansion
right of way
the passage consisting of a path or strip of land over which someone has the legal right to pass
right of way
The privilege to pass over another personâs land, as granted by the owner of that land Right of way falls under the general category of easement ( see Easement)
right of way
The privilege to cross over the land of another by one person or persons An easement
right of way
When someone who is driving or walking along a road has right of way or the right of way, they have the right to continue along a particular road or path, and other people must stop for them
right of way
The right to pass over another's land, more or less frequently, according to the nature of an easement
right of way
1 The order of precedence in passing or proceeding, as of ships in a channel 2 The right of one person to cross land owned by another
right of way
the privilege of someone to pass over land belonging to someone else
right of way
The right to pass over or use another’s land
right of way
The privilege to pass over another person's land, as granted by the owner of that land Right of way falls under the general category of easement ( see Easement)
right of way
the passage consisting of a path or strip of land over which someone has the legal right to pass the right of one vehicle or vessel to take precedence over another the privilege of someone to pass over land belonging to someone else
right of way
The land (usually a strip) acquired for or devoted to transportation purposes For example, highway ROW and railroad ROW
right of way
the right of one vehicle or vessel to take precedence over another
right of way
The right to pass over another's land, more or less frequently, according to the nature of the easement
right of way
The right of a party to pass over the land of another
right of way
The right, based on an easement, to pass over or through a property owned by others
right of way
A right granted by a property owner to another to build, maintain and use a road, utility line or similar improvement over his property
right of way
the track, roadbed, and property along the track owned by the railroad On a model railroad, the term refers to the track, roadbed, and subroadbed
right of

  Турецкое произношение

  rayt ıv

  Произношение

  /ˈrīt əv/ /ˈraɪt əv/

  Общие Словосочетания

  right of audience, right of way

  Видео

  ... misuse, the right of surveillance, and so forth, ...
  ... this curve, the green curve, the folks with high fertility are further to the right of ...

  Слово дня

  eschatology
Избранное